Høringsfrist: 27. marts 2024

Forslag til kommuneplantillæg

Publiceret 31-01-2024

Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-2033 - Biogasanlæg ved Elsted

Afgrænsning af planområde for kommuneplantillæg nr. 19.

Offentliggørelsesdato: 31. januar 2024

Høringsperiode: 31. januar - 27. marts 2024

Link til planen

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy