Offentliggørelse

Opførelse af maskinhus

Publiceret 18-01-2024

Der er givet landzonetilladelse til opførelse af et maskinhus på Buen 2, 7752 Snedsted. Matr.nr. 12a Stagstrup By, Stagstrup. Klagefrist den 15. februar 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy