Offentliggørelse

Lovliggørelse af skure

Publiceret 19-01-2024

Der er givet landzonetilladelse til lovliggørelse af to skure på Eronsvej 12, Stenbjerg, 7752 Snedsted på matr.nr. 6A, Stenbjerg By, Nørhå.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy