Høringsfrist: 15.02.2024

Høring vedr. landbrugsafgørelse

Publiceret 16-01-2024

Der ansøges om miljøgodkendelse på Klitmøllervej 38, 7700 Thisted

Udkast, § 16 a miljøgodkendelse, Søer, Klitmøllervej 38, 7700 Thisted.

Send et høringssvar

Send dit høringssvar til

teknisk@thisted.dk

Vi skal have modtaget det senest d. 15. februar 2024.

Kontakt

Administration, Plan og Miljø, Drift og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy