2019

Jf. Partistøtteloven kan partierne, én gang om året, søge om udbetaling af økonomisk støtte til politisk arbejde.

Har kandidatlister fået mere end 100 stemmer ved det seneste kommunalvalg, kan der søges om udbetaling af tilskud til politisk arbejde i indeværende år.

Udbetaling sker én gang årligt og beregnes ud fra kandidatlistens stemmeantal ved seneste kommunalvalg.

I forbindelse med ansøgningen skal tilskudsmodtageren afgive erklæring om:

  • Afholdte udgifter til politisk arbejde i det foregående år.
  • Forventede udgifter til politisk arbejde i indeværende år.
  • Modtaget private og anonyme tilskud.

Jf. Partistøttelovens § 11 d, stk. 6 er kommunerne forpligtet til at offentliggøre erklæringer om private og anonyme tilskud modtaget af kandidatlister og opstillede kandidater.

Se nærmere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside https://valg.im.dk/valg/partistoette

Herunder kan du læse partiernes erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlister og opstillede kandidater i kalenderåret 2018:

Senest opdateret 30-03-2023