Strategier for Thy

Her finder du de overordnede strategier og handleplaner, som beskriver, hvordan vi vil opfylde kommunalbestyrelsens politiske mål.

I Thisted Kommune udmønter vi kommunalbestyrelsens politiske visioner og politikker i strategier og handleplaner. De fastsætter, hvad vi vil gøre for at indfri de mål, som politikerne har sat på de forskellige områder.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget tre overordnede politikker:

  • Thy til bæredygtig fremtid: Værdier og tilgange ved Thisted Kommune
  • Thy til det gode hverdagsliv: Politik for velfærdsområderne ved Thisted Kommune
  • Thy til potentialer og vækst: Politik for vækst og udvikling ved Thisted Kommune

De tre politikker udmøntes i strategier, som du finde her på siden. Du finder også strategier for mere specifikke områder af kommunens virksomhed.

 

Senest opdateret 30-03-2023
Frit ældreliv

Værdighedspolitik

For Thisted Kommune er det vigtigt, at borgere i kommunen så vidt muligt kan leve et værdigt og selvstændigt liv med selvbestemmelse, mulighed for fællesskaber og værdifulde aktiviteter. Alle kommuner skal beskrive, hvordan de arbejder med værdighed. I Thisted Kommune er denne beskrivelse samlet i strategien ’Frit Ældreliv – Thisted Kommunes værdighedspolitik’.

Strategien beskriver, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte plejen og omsorgen af den enkelte ældre ud fra 7 fokusområder. Strategiens målgruppe er alle voksne, der modtager hjælp og støtte fra Ældre og Træning til at mestre hverdagen.

Link til ’Frit Ældreliv – Thisted Kommunes værdighedspolitik’ (PDF)