Bevillingsnævnet

Senest opdateret 30-03-2023

Medlemmer

Borgmester Niels Jørgen Pedersen (V)

Jens Kristian Yde (C)

Susanne Olander (V)

Ulla Vestergaard (A)

Peter Skriver Nielsen (A)

Jens Otto Madsen (Ø)

Repræsentant for Midt- og Vestjyllands Politi

Opgaver

Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, udvidet åbningstid, godkendelse af bestyrer af forretningsstedet, samt tilladelse til udeservering.

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har nedsat et bevillingsnævn til at træffe afgørelse i sager, der efter restaurationsloven er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Bevillingsnævnet består af seks medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen for en 4-årig periode, svarende til Kommunalbestyrelsens valgperiode, samt en repræsentant fra Midt- og Vestjyllands Politi, der ifølge loven er fast medlem af nævnet.

Møder

Der bliver afholdt et møde i hvert kvartal. Møderne i Bevillingsnævnet er ikke offentlige, og der er normalt ikke mulighed for personligt fremmøde på disse møder.