Energizone Hanstholm

Thisted Kommune udpeger energizoner for at koncentrere større energianlæg strategisk i forhold til eksisterende erhverv og infrastruktur og under hensyn til landskab og naturområder. Derfor peger Thisted Kommune på en energizone i tilknytning til Hanstholm og Hanstholm Havn.

Energizone Hanstholm ligger sydøst for Hanstholm.

Den røde markering viser energizone Hanstholm. De lilla markeringer viser eksisterende industriområder.

Kernen af energizonen består af ca. 70 ha, som kan udvides til i alt ca. 210 ha. Tilknytning til erhvervsområdet mellem Hamborg og Nytorp, gode infrastrukturtilslutning, nærhed til varmeværket samt Hanstholm Havn gør området egnet som energizone.

Fokus her ligger på tungere havne- og havrelateret erhverv, logistik og erhverv og energianlæg med større vandbehov, som f.eks. Power-to-X m.m. I dag ligger der logistikvirksomheder, genbrugsplads, radarstationen og vindmøller – området har derfor allerede en teknisk eller erhvervsmæssig karakter. Området er ikke umiddelbart synligt fra Hanstholm by. De største opmærksomhedspunkter for planlægning i energizonen er hensyn til landskabet og en visuel afskærmning til Ræhr, i tilfældet, at der planlægges i den sydlige del af energizonen.

Læs mere om energizoner og grundlaget for dem 

Forstå energizoner på 2 min.