Energizone Hurup

Thisted Kommune udpeger energizoner for at koncentrere større energianlæg strategisk i forhold til eksisterende erhverv og infrastruktur og under hensyn til landskab og naturområder. Derfor peger Thisted Kommune på en potentiel energizone i tilknytning til Hurup

Energizone Hurup er en potentiel energizone beliggende syd for Hurup. Zonens samlede areal er 100 ha.

Den røde markering viser den potentielle energizone i Hurup. De lilla markeringer viser eksisterende industriområder.

Energizonen er knyttet til et eksisterende erhvervsområde. Zonen har gode tilslutningsmuligheder til eksisterende elnet og gasnet og ligger tæt på fjernvarmeværket. På den måde rummer Energizone Hurup mange af de samme kvaliteter og muligheder som de øvrige zoner. Derfor peger Thisted Kommune allerede nu på området som potentiel energizone.

Thisted Kommune lægger som udgangspunkt ikke op til at Energizone Hurup bliver realiseret i den kommende kommuneplansperiode der løber fra 2024 til 2036.

Læs mere om energizoner og grundlaget for dem 

Forstå energizoner på 2 min.