Energizone Midtthy

Thisted Kommune udpeger energizoner for at koncentrere større energianlæg strategisk i forhold til eksisterende erhverv og infrastruktur og under hensyn til landskab og naturområder. Derfor peger Thisted Kommune på en energizone i Midtthy.

Energizone Midtthy ligger syd for Snedsted. Kernen af energizonen består af ca. 140 ha, som kan udvides til i alt ca. 225 ha. Den nordligste ende af energizonen grænser op til byzone.

Den røde markering viser energizone Midtthy. De lilla markeringer viser eksisterende industriområder.

Energizonen ligger centralt i et intensivt landbrugsområde. En del af energizonen er allerede udlagt til biogasanlæg og et konkret biogasanlæg ved Elsted er i planlægningsfasen. Der er desuden gode muligheder for tilslutning til eksisterende elnet, gasnet og fjernvarmeforsyning. Energizonen er særligt egnet til biogas og følgeindustri samt andet landbrugsrelateret erhverv, Power-to-X, samt vindmøller og solceller.

De største opmærksomhedspunkter er beskyttede diger og fredede fortidsminder samt udpegning af potentielle økologiske forbindelser, som der bør tages højde for og integreres i planlægning for energianlæg.

Læs mere om energizoner og grundlaget for dem 

Forstå energizoner på 2 min.