Energizone Skinnerup-Brund

Thisted Kommune udpeger energizoner for at koncentrere større energianlæg strategisk i forhold til eksisterende erhverv og infrastruktur og under hensyn til landskab og naturområder. Derfor peger Thisted Kommune på en energizone i tilknytning til Thisted

Billedet viser kortudsnittet over energizonen i Nors. Hvis du har synsbesvær og ikke kan se kortet, kan du kontakte kommunikationsmedarbejder Sara Edske Møller 20 20 95 22

Energizone Skinnerup-Brund ligger nord for Thisted, få hundrede meter fra erhvervsområdet i udkanten af Thisted by. Kernen af energizonen består af ca. 225 ha, som kan udvides til i alt ca. 400 ha.

Den røde markering viser energizone Skinnerup-Brund. De lilla markeringer viser eksisterende industriområder.

Der ligger i forvejen et biogasanlæg og andre tekniske anlæg. Energizonen ligger desuden tæt på kraftvarmeværket i Thisted, og energizonen ligger fordelagtigt i forhold til eksisterende vejnet, elnet og gasnettet. Energizone Skinnerup-Brund er særligt egnet til biogas og følgeindustri, Power-to-X samt VE-anlæg som vindmøller og i mindre grad solceller ved en god landskabsindpasning.

Læs mere om energizoner og grundlaget for dem 

Forstå energizoner på 2 min.