Alle tilbud til ældre

På denne side kan du finde de forskellige kvalitetsstandarder, der gælder for ældreområdet, samt information om aktivitetstilbud. I kvalitetsstandarderne kan du læse, hvilke ydelser og tilbud du har krav på inden for ældreområdet, og hvilken standard du kan forvente. Kvalitetsstandarderne har til formål at synliggøre det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Du kan fx læse om aktivitetstilbud, sundhedstilbud, træning og rehabilitering, hjælpemidler, sygepleje, madservice, boligtilbud og kørsel.

Gå i Gang-kataloget er inspiration for dig, som gerne vil gå til en aktivitet og ønsker at få overblik over de mange gode tilbud af fysisk, social og kreativ karakter, som findes i Thy. Kataloget rummer et mangfoldigt udvalg af aktivitetstilbud med fokus på tilbud, som også er for dig med lidt ”skavanker”.

Senest opdateret 26-01-2023

Kvalitetsstandard for ældreområdet

Kvalitetsstandard for SOSU-uddannelsen

Gå i Gang-kataloget