Tilsyn med Sundheds- og ældreområdet

Tilsynsrapporterne fra sidst udførte tilsyn på Sundheds- og ældreområdet.

For at sikre kvaliteten på plejecentrene og i hjemmeplejen føres der forskellige tilsyn:

  • Kommunalt tilsyn med de private leverandører, hjemmeplejen og plejecentrene. Udføres én gang årligt. Tilsynene drejer sig om kvaliteten af den praktiske hjælp og personlig pleje.
  • Sundhedsfagligt tilsyn udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og har til formål at belyse kvaliteten i behandlingen hos borgeren, herunder patientsikkerheden.
  • Ældretilsyn udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og har til formål at belyse den personlige hjælp, omsorg og pleje, som der ydes efter servicelovens §§83-87. Tilsynet har til formål at sikre, at den hjælp der ydes af plejeenheden har den fornødne kvalitet, der er derfor ikke tale om et personrettet tilsyn.

     

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2022

Kommunale tilsyn

Årsrapport kommunale tilsyn, plejecentre 2022
Årsrapport kommunale tilsyn, hjemmeplejen og fritvalgsleverandører 2022


Dragsbækcentret 2022
Fjordglimt 2022
Fyrglimt 2022
Kastaniegården 2022
Klitrosen 2022
Kløvermarken 2022
Kristianslyst 2022
Vibedal 2022
Sct. Thøgersgård 2022
Solgården 2022
Solhjem 2022
Trye 2022
Åbakken 2022

Friplejehjemmet Bedsted 2022


Thisted Afklaringscenter 2022

Team Midtthy 2022
Team Nordthy/Hannæs 2022
Team Sydthy 2022
Team Thisted Østby 2022
Team Thisted Vestby 2022

- E&F Rengøring 2022
- HH Totalrengøring 2022
- Nordthy Hjemmeservice 2022
- Rengøringsfirmaet Thy 2022
- Thagaard Rengøring 2022
- Thisted Rengøring 2022

Sundhedsfagligt tilsyn

Åbakken 2023 - blodfortyndende medicin
Team Midtthy 2023 - blodfortyndende medicin
Kastaniegården 2021
Dragsbækcenteret 2020
Opfølgning på tilsyn på Fyrglimt 2020
Opfølgning på tilsyn på Fyrglimt 2020 - ophævelse af påbud
Fyrglimt 2019
Team Midtthy 2019
Team Nordthy/Hannæs 2019

Ældretilsyn

Kløvermarken 2023
Hjemmeplejen Syd, Team Sydthy 2021
Klitrosen 2020
Sct. Thøgersgaard 2019
Vibedal 2019

Senest opdateret 17-04-2023