Digital post

Oversigt

Digital post

Her kan du læse om Digital Post-løsningen og dens forskellige funktioner.

Adgang

Læseadgange i digital post

Find informationer om, hvordan andre kan få læseadgang til din Digital Post.

Kan du ikke modtage post digitalt?

Fritagelse fra digital post

Læs om dine muligheder for at blive fritaget fra digital post og modtage almindelig papirpost.

Adgang

Digital fuldmagt

Læs om, hvordan du kan give fuldmagt til, at en pårørende kan handle på dine vegne i en række selvbetjeninger.

Nyheder