Vil du være leverandør

Her kan finder du information om aktuelle udbud og prækvalifikationer til bygge- og anlægsopgaver for Thisted Kommune.

Udbud af aktuelle opgaver og indkøb og prækvalifikation til bygge- og anlægsopgaver listes op her på siden.

Senest opdateret 24-04-2023

Find de aktuelle udbud og prækvalifikationer her

Thisted Kommune udbyder hermed totalentreprise på bygge- og anlægsarbejderne vedrørende opførelser af 50 plejeboliger samt tilhørende serviceareal, på i alt ca. 4.300 m2 brutto. Boligerne opføres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §107.

Udbudsmaterialet finder du her:

Læs mere

 

Center for Økonomi og Løn

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted

Drift- og anlæg

Kontaktinfo
Kirkevej 9
7760 Hurup

Nyheder