Temaformiddage til forældre til for tidligt fødte børn

Børn født før uge 37 defineres som for tidligt fødte

Thisted Kommune har øget opmærksomhed på for tidligt fødte børn. Af den grund er et team, bestående af fysioterapeut Henriette Kristensen og sundhedsplejerske Ulla H. Gjørup, nedsat til dette formål. Teamet afholder hvert år to tema-formiddage omkring børn født for tidligt, se nærmere herunder.

For tidlig fødte børn har højere risiko for udviklingsforstyrrelser end andre børn, der er født til tiden. Dette skyldes en umodenhed af nervesystemet, hjernen samt indre organer. Udviklingsforstyrrelser kan også sidestilles med begrebet ”senfølger”.

Senfølger

Senfølger kan bl.a. komme til syne i forbindelse med vanskeligheder ved spisning, sprog, søvn og motorik. Herudover ses typisk hyperaktivitet, koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder, gentagne infektionstilfælde m.m.. Senfølger kan være diffuse og vanskelige at benævne. De kan vise sig inden barnet påbegynder et dagtilbud, såvel som et senere tidspunkt i barnets opvækst. Derfor er det vigtigt, at følge børnenes udvikling med det formål at forebygge senfølger.

Indbydelse til Tema-formiddage

Thisted Kommune inviterer forældre til for tidligt fødte børn til temaformiddage, som afholdes i kursuslokalet, Kirkegårdsvej 11, 7700 Thisted.

Tema-formiddagene er basisviden til forældre, hvor det er givtigt at begge forældre deltager, hvis muligt. Tilbuddet er til forældre uanset barnets alder, man kommer omkring spæd/småbørn, førskolebørn og skolebørn.

Tema-formiddag 1:

Dato: 24. marts 2023 kl. 9:00 - 12:00

Emne: Forældre til præmaturt barn, herunder forældredannelse og særlige følelsesmæssige udfordringer samt det præmature barns udvikling og senfølger.

Tema-formiddag 2:

Dato: 31. marts 2023 kl. 9:00 - 12:00

Emne: Det præmature barn, herunder udvikling, senfølger og handlemuligheder.

Tilmelding:

Tilmelding til temaformiddagene skal ske til sundhedsplejerske Ulla på mobil 51 30 92 57.

Senest opdateret 22-03-2023

Kontakt

Sundhedsplejen
Ringvej 34
7700 Thisted

Telefontid sundhedsplejerske: hverdage mellem kl. 8:00-9:00 på tlf. 99 17 20 31 - tast 2

Telefontid sekretær: hverdage mellem kl. 8:00-9:00 på tlf. 99 17 20 31 - tast 1

Afdelingsleder Charlotte Kanstrup Brogaard træffes på mobil 24 67 36 47