Ydelser

Ansøg om enkeltydelser

En enkeltydelse er en særlig økonomisk engangsydelse, hvor du kan søge om hjælp til nødvendige udgifter, hvis du ikke selv kan afholde udgiften.

Kommunen foretager altid en individuel og konkret vurdering i hver ansøgning, hvor der bl.a. vurderes på dine personlige og økonomiske forhold.

Der lægges desuden vægt på, om udgiften er uforudset og rimelig. Du kan som hovedregel ikke få hjælp til dækning af udgifter, som du har påtaget dig inden ansøgning om enkeltydelse, og inden du har modtaget din afgørelse fra kommunen.

Hvad kan jeg søge hjælp til? 

  • Tandbehandling
  • Sygebehandling, medicin
  • Flytning
  • Særligt vedr. børn
  • Øvrige enkeltudgifter

Dokumentation

Når du søger om en enkeltydelse skal du medsende følgende dokumentation:

  1. Dokumentation for dét der søges om hjælp til, evt. prisoverslag, regning mv.
  2. Kontooversigt over samtlige konti
  3. Kontoudskrifter for de seneste 3 måneder på alle konti
  4. Dokumentation for indtægter – evt. kopi af lønsedler
  5. Dokumentation på alle faste udgifter i form af kvittering, regning eller månedlige PBS-udskrifter

Er du gift skal du også indsende dokumentation på nr. 2, 3, 4 og 5 for din ægtefælle.

Hvis du har spørgsmål til din udbetaling eller reglerne herfor, så er du altid velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger i den gule kontaktboks. 

Tilføj dokumentation til en eksisterende sag

Hvordan ansøger jeg?

Du kan sende din ansøgning digitalt via borger.dk - husk at vælge Thisted Kommune. På borger.dk finder du også en guide til selve ansøgningsprocessen.  

Ansøg om enkeltydelser via borger.dk

Kontakt vedr. enkeltydelser

Telefontider

Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag

08.00 - 15.00
08.00 - 17.00
08.00 - 13.00

Tlf.: 99 17 23 63

Åbningstider 

Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag

09.00 - 14.00
09.00 - 16.30
09.00 - 13.00

Du kan skrive til os på ydelser@thisted.dk

Senest opdateret 01-12-2023
Ansøg om enkeltydelser

borger.dk

Tilføj dokumentation til eksisterende sag

Klik her