Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF)

Thisted Kommune giver dig en samlet indgang til udvikling i lokalområderne. Kommunalbestyrelsen lægger i sin Vision 2022 desuden op til, at lokal udvikling sker i samspil mellem kommune og lokalsamfund.


Én lokal indgang

I Thisted Kommune er der én indgang til at udvikle lokale projekter. Det er et fælles ansvar for Kommunalbestyrelsen og de lokale aktører at udvikle lokalt. Derfor skal de ting, der sættes i gang, primært udspringe lokalt og være baseret på et lokalt engagement.

Lokalområdernes Udviklingsforum

Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) fungerer som et forum, der repræsenterer et bredt udsnit af kommunens lokalområder.

Hvad er LUF?

Formålet med LUF er at understøtte Thisted Kommunes administration og politikerne i at skabe rammerne for lokal udvikling og sætte fokus på, hvilken type projekter og tiltag der bør prioriteres i en given periode.

Medlemmer valgt lokalt

  • LUF består af ca. 15 borgere. 
  • Det er et krav for at stille op til LUF, at man er tilknyttet en borgerforening eller lignende udviklingsgruppe. Det vil sige, at medlemmerne skal repræsentere en gruppe.
  • Man sidder i LUF for en toårig periode, hvorefter der er valg til LUF igen. Det er muligt at genopstille.

Opgaver

Opgaverne i LUF er at deltage i prioriteringen af de midler, der er afsat til lokal udvikling.

At indstille og prioritere projekter til politisk godkendelse i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. LUF har derfor også en opgave i at opnå enighed om, hvilken type projekter der prioriteres i en given ansøgningsrunde.

Der afholdes som udgangspunkt tre årlige møder i LUF. På de første to møder prioriteres indkomne projekter. Herefter indstilles de til Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets godkendelse. Det tredje møde er afrapportering i forhold til projekter, der er sat i gang. LUF laver også forslag til udvalget om, hvilke typer projekter der skal prioriteres i den kommende periode.

Ansøgning om midler til Lokal udvikling

Det overordnede formål for puljen under Lokalområdernes Udviklingsforum er at understøtte byernes udvikling og medvirke til, at Thisted Kommunes byer er attraktive bosætningsbyer.

Puljen på 500.000 kr. i 2023 er fordelt på to ansøgningsrunder, forår og efterår.

Hvem kan søge puljen?

For denne pulje gælder, at kun foreninger, der beskæftiger sig med lokal udvikling, kan søge om midler. Det vil sige at privatpersoner, virksomheder, samt kommunale institutioner ikke kan få støtte. Alle byer i Thy kan søge om støtte fra denne pulje.

Der kan dog kun tildeles støtte til ét projekt pr. landsby pr. år. Hvis en landsby indgår i et samarbejdsprojekt med andre landsbyer, kan landsbyen godt tildeles støtte til mere end et projekt pr. år. det skal være projekter med forskelligt indhold. 

Du kan læse mere om, hvordan du søger og hvilke tidsfrister der er i Vejledning til ansøgning Du kan også hente ansøgningsskemaet i den orange kasse med selvbetjening.
 


Pulje til styrkelse af biodiversiteten

LUF administrerer også Thisted Kommunes pulje til styrkelse af biodiversiteten.
 
Puljen er på 100.000 kroner i 2022 og 2023, og den kan søges af foreninger, der har projekter, der styrker biodiversiteten.
 
Du kan læse meget mere om puljen og de kriterier, der lægges vægt på, lige her: Link til informationer.
 
 

Områdefornyelser

Det overordnede formål med områdefornyelse er at igangsætte udvikling og omdannelse af byer og boligområder og derigennem gøre dem attraktive for bosætning og styrke grundlaget for private investeringer.

Hurup
På siden Helhedsplan og områdefornyelse Hurup finder du indhold og proces for områdefornyelsesprojektet. Desuden er forslag til Helhedplan for Hurup fremlagt i offentlig høring i perioden 1. juli - 15. august 2018, du kan via linket ovenfor også give din mening til kende.

Klitmøller
På siden Områdefornyelse i Klitmøller finder du indhold og proces for projektet samt helhedsplanen for byen.

Snedsted, Sjørring og Hundborg
På siden Områdefornyelse Snedsted, Sjørring og Hundborg finder du indhold og proces for projektet som går på tværs af de 3 byer.

KulTHYvator
Du kan læse mere om KulTHYvator her:


LÆS MERE

 

 

Teknik og Erhverv

Kontaktinfo

Teknik og Erhverv

Kirkevej 9

7760 Hurup

Telefon: 99 17 21 41 

lokal@thisted.dk

Udvikling i dit lokalområde

Har du en god idé?

Du kan ansøge Lokalområdernes Udviklingsforum om støtte til et projekt to gange om året. Ansøgningsfrist for anden runde 2023 er åben fra 

  • 1. august 2023 -
    1. oktober 2023

Opret og indsend ansøgning:

Ansøg her