Badevand

Her finder du gode baderåd, information om badevandskvaliteten samt badevandsprofiler for hele Thisted Kommune

Badevandsanalyser

I sommermånederne tages der prøver ved vores badesteder. Analyserne skal sikre, at vandet er fri for bakterierne E. coli og enterokokker, så vandet er sikkert for de badende at opholde sig i.

Badevandsanalyser
På de fleste badestrande bliver badevandet analyseret 10 - 11 gange i løbet af sæsonen, og nedenfor kan du se resultaterne.

Badevandsanalyser bliver taget fra slutningen af maj og ind i september.

Badevandsanalyserne er delt ind i tre farver; grønt for fint badevand, gult for de målinger som må forekomme enkelte gange i løbet af badesæsonen samt rødt, som er tegn på forurening. Hvert år vurderes vandkvaliteten også på baggrund af de seneste fire års analyser, og kvaliteten inddeles i kategorierne "Udmærket", "Godt", "Tilstrækkeligt" eller "Ringe" badevand.

Badevandssæsonen starter op i slutningen af maj. Analyser kommer her på siden.

Aktuelt

Badesæsonen går så småt i gang her omkring 1. juni 2023. De første indledende prøver er taget. Alt ser fint ud.

Sæsonens analyse resultater finder du her: Badevandsanalyser 2023.

Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed anbefaler, at du overholder disse otte råd, når du bader.

  • Lær at svømme og springe rigtigt
  • Bad aldrig alene
  • Bad kun hvor det er tilladt
  • Gå kun ud til navlen
  • Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok
  • Svøm langs med kysten
  • Bad aldrig med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet
  • Gå op når du begynder at fryse
  • Du kan læse mere om badesikkerhed her

Redningsnumre
Ved de mest benyttede strande er opsat grønne redningsnumre.
Hvis ulykken er ude, så kan du oplyse redningsnummeret, når du ringer 112. Så ved redningsmandskabet nøjagtigt, hvordan de finder frem.

Film om badesikkerhed
Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed har udgivet en film om badesikkerhed i Vesterhavet.
Filmen fortæller om de farlige forhold, der kan opstå ved badning i Vesterhavet. Samtidigt får du en række gode råd til, hvordan du bader sikkert. Du kan se filmen her.

The film is also available in an English version - Der Film ist auch in einer deutschen Version erhältlich. 

Ved alger i badevandet opfordrer vi til at følge Miljøstyrelsens anbefalinger (se her LINK). Generelt anbefaler vi ikke at man bader, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene.

Vær generelt opmærksom på, at der i dagene efter store regnskyl og/eller skybrud kan være forhøjede værdier af bakterier, især i Limfjorden.

Der udtages ikke løbende prøver for PFAS i badevandet, men vi har i sommeren 2022 og vinteren 2023 undersøgt vandet ved udvalgte strande. Der blev ikke fundet værdier over grænseværdien for badevand.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - torsdag
kl. 08.00-10.00

Torsdag kl. 15.00-17.00

Fredag kl. 08.00-10.00