Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse blev vedtaget af Thisted Kommunalbestyrelse 31. maj 2022 og nugældende.

Den kan ses på:

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - torsdag
kl. 08.00-10.00

Torsdag kl. 15.00-17.00

Fredag kl. 08.00-10.00