Vandløb

På denne side kan du læse mere om kommunes vandløbsrestaurering, vedligeholdelse og projekter samt generel lovgivning på området m.m.

Senest opdateret 08-03-2023

Vandløb og søer

Tilsyn med vandløb, restaureringer, omklassificering, dræn m.m.

 

Vand

Statens vandplaner, vandplanprojekter, vandstand og vandføring

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Kontakt
Plan- og Miljø afdelingen
Telefontider

Mandag - torsdag
kl. 08.00-10.00

Torsdag kl. 15.00-17.00

Fredag kl. 08.00-10.00