Klub for unge med handicap

Kumlhøj Klubben er en specialiseret ungdomsklub i Thisted. Målgruppen er unge med fysiske og psykiske handicap.

Hvem er målgruppen for Kumlhøj Klubben

Kumlehøj Klubben ungdomsklub for unge, der på grund af nedsat fysisk og psykisk funktion nedsættelse har et begrænset samvær med jævnaldrende og deltager sjældent eller aldrig i almindelig sports- eller foreningstilbud.

Klubben er opdelt i 2 aftener:

  • En aften for unge op til 18 år.
  • En aften for unge over 18 år.

 

Kumlhøj
Specialinstitution
Platanvej 16, 7700 Thisted
Kia Simoni Larsen
Centerleder
Platanvej 16, 7700 Thisted

Handicap og Socialpsykiatri

Asylgade 30, 7700 Thisted

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne i Kumlhøj Klubben.

Arrangementer eller lign. 

Som forældre skal I selv hente og bringe jeres unge fra klubben. Vi vil gerne følge den unge ud til en taxa, men vi har ingen mulighed for at køre de unge hjem. I som forældre skal huske at give besked, hvis den unge skal med taxa. 

Thisted Kommune driver Daghus Thisted, som hører til socialpsykiatriens specialsektor. Brugeren bor i eget hjem eller er indlagt på Psykiatrisk Sengeafsnit N8 Thy/Mors i Thisted og kan have gavn af Daghusets tilbud på vej mod udskrivning.

Vi har i alt 17 fuldtidspladser, som er fordelt på både fuldtids- og deltidspladser (timer?). 

Daghus Thisted er et socialpsykiatrisk behandlings-, trænings- og afklaringstilbud efter §104 i Serviceloven

Personalet er....

Metoder er...

Lovgrundlag er: Servicelovens §104 om x til mennesker med sværere psykisk lidelse.

EAN-nr. 5798003991238

Her kan stå jeres målsætning i 2-5 korte punkter, f.eks.:

Daghusets brugere og personale har sammen udarbejdet et fælles værdigrundlag for, hvordan vi trives, arbejder og omgås. I overskrifter handler det om:

  • Glæde opstår gennem fælles oplevelser. 
  • Tryghed betyder, at man kan være åben og sig "selv". 
  • Empati betyder medfølelse og indlevelse. 
  • Tillid er noget, der vokser frem i takt med, at man lærer hinanden at kende.

 

Her kan linkes til Kvalitetsstandard

 

Her kan lægges tilsynrapporter for de seneste 3 år.

Senest opdateret 13-01-2023