Støttecenter Markstræde

Du er herre i dit eget liv derfor tilbyder vi besøg i dit hjem ud fra dine ønsker og behov. Derudover kan du også blive en del af klubben, hvor vi lægger vægt på at støtte dig i at fungere socialt med de andre medlemmer.

Hvem kan benytte sig af Støttecentret Markstrædes tilbud?

Tilbuddet om både hjemmebesøg og klubben henvender sig til voksne med varig og nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, samt sent udviklede. Hvis du ønsker at blive en del af Støttecenter Markstræde skal du visiteres igennem Socialafdelingen, Thisted Kommune.

Hvad er hjemmebesøg?

Hjemmebesøg er den individuel støtte/vejledning du modtager af os i dit eget hjem, ud fra din bestilling fra din sagsbehandler, hvori dit mål står beskrevet. Du har som udgangspunkt 1-2 hjemmevejledere, som kommer hjem til dig.

Hos os er al hjælp, hjælp til selvhjælp og al hjælp har et formål:

At hjælpe den enkelte frem til det mål, der er sat via bestillingen. 

Læs mere om hjemmebesøg og hvad det kan indebære under praktisk information længere nede på siden.

Hvad er klubben?

Klubben er et tilbud til dig, hvor du har mulighed for at købe en kop kaffe, snakke, hygge, spille, gå en tur eller hvad du ellers har lyst til. Tirsdag, onsdag og torsdag er der ligeledes mulighed for at du kan spise aftensmad. 

Læs mere om klubben, åbningstider mv under praktisk information længere nede på siden. 

Sådan bliver du henvist til Støttecentrets tilbud:

Du skal kontakte din sagsbehandler i din hjemkommune og sammen med ham eller hende finde ud af, om tilbud om hjemmevejledning og klub i Støttecenter Markstræde passer til dig. Det er din hjemkommune, som skal betale. Din sagsbehandler kontakter Støttecenter Markstræde og tager sig af det praktiske, og du får besked om, hvornår du kan starte.

Hvem samarbejder vi med?

Støttecenter Markstræde samarbejder med:

 • Din sagsbehandler i hjemkommunen,
 • jobkonsulenter i din kommune,
 • din egen læge,
 • dit personlige netværk af familie og venner i det omfang du selv ønsker.
Senest opdateret 08-03-2023

Aktør i eget liv

Det er S/C Markstræde's kerneopgave at skabe rammerne for at være aktør i eget liv, hvor tryghed, værdighed, ejerskab og livskvalitet er med til at give en meningsfyldt hverdag for den enkelte, både hjemme og i sociale sammenhænge.

Kontakt

Støttecenter Markstræde
Markstræde 16
7700 Thisted
Tlf.:99173815

Kontakt ledelsen

Birthe Faaborg
Leder
Markstræde 16, 7700 Thisted
Mobil:27831022

Praktisk information

Her kan du læse mere om Støttecenter Markstræde

Åbnings- og telefontider:

Støttecenter Markstræde har åben:

Tirsdag: 15-21

Onsdag: 15-21

Torsdag: 15-21

Telefontider

Telefontiderne er som udgangspunkt som beskrevet nedenunder. Men i særlige tilfælde, vil man kunne forvente telefonsvarer er sat til. Det kan være pga. sygdom, kursus eller ferie. 

Mandag kl. 7.00-8.00

Tirsdag kl. 7.00-8.00 og 15.00-21.00

Onsdag kl. 7.00-8.00 og 15.00-21.00

Torsdag kl 7.00-8.00 og 15.00-21.00

Fredag kl. 7.00-8.00

Lørdag lukket

Søndag lukket

For de der har brug for det, kan man lave aftale med personalet om morgen vækning.
Der er desuden mulighed for medicinudlevering, har vi lukket, laves der individuelle aftaler.

Månedsblad

Hver måned får alle der er tilknyttet S/C Markstræde et månedsblad.
Der er en kalender for den aktuelle måned hvori personalet har skrevet, hvornår den pågældende får hjemmebesøg. Desuden er der en madplan og forskellige informationer.
Hvis man har et indlæg kan man få det bragt i bladet.

Hjemmebesøg

Vi yder individuel støtte/vejledning i dit eget hjem, ud fra din bestilling fra din sagsbehandler, hvori dit mål står beskrevet. Du har som udgangspunkt 1-2 hjemmevejledere, som kommer hjem til dig.

Vi arbejder ud fra, at du er "mesteren i dit eget liv" og al hjælp er derfor hjælp til selvhjælp.

Hjælpen i eget hjælp kan f. eks være:

 • Dagligdags gøremål: Indkøb, rengøring, vasketøj etc.
 • Personlig pleje: Hygiejne, kost, overvægt, diabetes etc.
 • Arbejde: Samarbejde med din nuværende arbejdsplads eller hvis du skal have et nyt arbejde.
 • Økonomi: Både langsigtet men også her og nu.
 • Post: Læse og herunder reagere på post, hvis dette er nødvendigt.
 • Selverkendelse: Hvem er jeg?, hvorfor er jeg som jeg er?, hvad kan jeg?, hvad vil jeg? etc.
 • Familie og venner: Pleje og dyrke dit netværk og dine relationer.
 • Kæreste-parforhold: Pleje sit parforhold, finde en kæreste, sex, børn/prævention.
 • Husdyr: Pasning og pleje. Anskaffelse/afskaffelse.
 • Fritid: Hobbyer, aktiviteter, ensomhed, udnyttelse etc.
 • Diverse ledsagelse: Læger, retten, offentlige kontorer etc.

Denne støtte/vejledning er meget, meget individuel. Men al hjælp har et formål:

At hjælpe den enkelte frem til det mål, der er sat via bestillingen. 

Klub

I støttecenter markstrædes klub har du mulighed for at købe en kop kaffe, snakke, hygge, spille eller hvad du ellers har lyst til/interesse for.

Tirsdag, onsdag og torsdag har du ligeledes mulighed for at spise aftensmad i klubben. Det koster 30 kr at spise med og du skal altid huske at melde dig til på dagen. Efter spisning er der igen mulighed for at spille, se tv, hygge, gå ture eller tage på udflugter.

I Støttecenterets klub lægger vi vægt på at støtte dig og de andre brugere i at fungere socialt med hinanden. Vi opfordrer og støtter til at hjælpe hinanden i konkrete situationer.

Støttecentrets klub fungerer som problemfrit område.

NADA

I Markstræde er 3 personaler uddannet i NADA.
Vi tilbyder NADA efter behov. Dette tilbydes både i klubben og på hjemmebesøg.

NADA er et system (øre-akupunktur), som får kroppen mere i balance, dvs. en behandlingsform som afbalancerer og styrker kroppens funktioner, og skaber indre ro og fokus hos klienten. Alle som har mistet den indre ro og kontrol, kan have glæde af NADA.

Hvad kan NADA?

 • Afhjælpe stress.
 • Dæmpe hovedpine.
 • Virke smertelindrende.
 • Give bedre søvn.
 • Dæmpe angst, uro og bekymring.
 • Styrke knogler, led og muskler.
 • Styrke immunforsvaret.
 • Hjælpe til bedre at kunne udskille affaldstoffer, og dermed udskille medicin, alkohol m.m.
 • Regulere hormonbalancen og humørsvingninger.
 • Regulere fordøjelsen.
 • Regulere puls og blodtryk.

Personalesammensætningen består på nuværende tidspunkt af:

1 Leder

1 Souschef 

6 Pædagoger

1 SSA

1 Omsorgsmedhjælper

1 Fastansat vikar

Her kan du læse hvad vores brugere siger om at være en del af Støttecenter Markstrædes klubtilbud.

KOMMER SNART...

Thisted Kommune driver Støttecenter Markstræde, som hører under handicap og psykiatri. Borgeren bor i eget hjem og modtager ligeledes hjemmebesøg i eget hjem. Borgeren har desuden mulighed for at benytte sig af tilbudet om klub. 

Vores værdigrundlag er at det er S/C Markstræde's kerneopgave at skabe rammerne for at være aktør i eget liv, hvor tryghed, værdighed, ejerskab og livskvalitet er med til at give en meningsfyldt hverdag for den enkelte, både hjemme og i sociale sammenhænge.

Metoder er KRAP og neuropædagogik.

Lovgrundlag er efter servicelovens §82b, §83 og §85.

EAN-nr. 5798003990316

Her kan du læse om at være studerende hos Støttecenter Markstræde samt uddannelsesplan og information fra serviceloven.

Uddannelsesplan

Velkommen til støttecenter Markstræde 

Vi håber, at du med denne uddannelsesplan i hånden kan se:

 • Hvem vi er/hvad vi gør.
 • Hvad vi kan tilbyde studerende.
 • Hvad vi forventer af studerende.
 • Hvilke mål for praktikken.
 • Hvordan vi opbygger praktikken.
 • Hvilken vejledning vi kan tilbyde.
 • Hvordan vi afslutter/evaluerer praktikken.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og medvirke til, at du kan nå dine uddannelsesmål.

S/C kan tilbyde:
Vi forventer, at du interessere dig for den pædagogiske relation herunder samspilsprocessens betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling. Herunder din egen indflydelse på og betydning for relationer. Her vil du få lov til at indgå i et team af engagerede pædagoger.

 • Følge din vejleder og andre kollegaer på hjemmebesøg.
 • Få lov til at have indflydelse, hvor mulighederne er større end begrænsningerne.
 • Få tid og plads til, at være studerende.
 • Her vil du hver dag få lov til at være sammen med nogle dejlige mennesker der har en anderledes tilgang til verdenen.
 • I din arbejdsplan vil der i løbet af ugen være 2 aftenvagter i klubben, men du har fri hver weekend.

S/C forventninger til dig:

 • Viden fra studiet – grundlæggende teori
 • Den pædagogiske relation
 • At du udviser nysgerrighed omkring din praktik.
 • At du udviser ansvarlighed og initiativ for din egen praktikperiode.
 • At du giver din mening til kende- bidrager med dine iagttagelser, ideer og forslag.
 • At du er åben og ærlig samt indstillet på at modtage/give konstruktiv kritik.
 • At du er bevidst om, at når du yder hjælp, træder du ind i et andet menneske`s sfære og at du der udviser respekt.
 • At du er i besiddelse af en stor portion humor.
 • At du bruger alle ansatte, hvis du er i tvivl- mangler hjælp etc., da vi alle brænder for at guide dig.
 • Er indstillet på at være fleksibel.
 • Er aktiv og velforberedt i vejledningstimerne.
 • At du gennem praktikperioden vil arbejde. med etiske overvejelser og reflektere over disse.
 • At du deltager i supervision.
 • At du deltager i div. møder/kurser/temadage som er relevante for dig

Opbygning af praktikken:

For samtale
Formøde. (hilse på)
Her vil du blive taget imod af din vejleder samt den studerende der pt. er i huset. Du vil blive vist rundt og få en orientering. Vi snakker lidt om gensidige forventninger.

Du vil få udleveret.

 • Tavshedspligt til underskrift.
 • Der bliver lavet en personaleindberetning med dine oplysninger (ansættelsesbrev)
 • Det nye mdr-blad.
 • Arbejdsplanen.

Derefter aftaler vi en aften, inden start af praktikken, hvor du bliver inviteret til spisning med brugerne. Her vil du og brugerne under afslappede forhold få mulighed for at hilse på hinanden.

Begyndelsesfasen:

 • En snuseperiode
 • Du får skabt kontakt til brugerne.
 • Du lærer huset-arbejdsforhold at kende.
 • Du er mest aktiv lyttende.
 • Du tør dumme dig.
 • Du undre og beundre (iagttager)

Vejleder og vejledning:
Din praktikvejleder er Tanja Langballe (uddannet pædagog og praktikvejleder)
Den planlagte vejledning er 2 sammenhængende timer pr. uge.
Derudover vil der være mulighed for vejledning af uformel karakter af alle hjemmevejlederne i Markstræde.
Du er hovedansvarlig for vejledningstimerne, laver dagsorden og ref.(som foreligger dagen før vejledningen, så vi begge har mulighed for at forberede os).

Vejledningens formål:

 • At du bliver "guidet" til at finde dit faglige ståsted – får udviklet din professisionsidentitet og opfyldt videns og færdighedsmålene.

Det gør vi ved at:

 • Du får mulighed for at drøfte pædagogiske problemstillinger.
 • Du får feedback (stærke og svage sider)
 • Du får støtte til at udvikle din faglige identitet.
 • Du får støtte til at begrunde og argumentere egne holdninger.
 • Du får mulighed for at koble teori og praksis – og i egne refleksioner forholde dig til begge dele.

De "værktøjer" vi vil bruge:

 • Pædagogiske teorier.
 • Vejlederens erfaring.
 • Tid og plads til at reflekter.
 • Dine og seminariets skrevne mål.
 • Forberedelse til p-mødets faste punkt ( praktikanten har ordret)
 • Litteratur

Evaluering og afslutning af praktikken:
Du vil løbende blive evalueret/vurderet under praktikperioden.
Faste vurderinger:

 • 2/3 dels samtalen.
 • Eksamen.

Du afslutter med en mundtlig eksamen.

Bestemmelser om at være pædagogstudernede ud fra serviceloven

Kapitel 4 Pædagogstuderende:

§ 26 Personafgrænsning:
Stk. 1
Kapitlet omfatter pædagogstuderende under lønnet praktik jf. Lovbekendtgørelse nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved de af overenskomsten omfattede institutioner m.v.

Bemærkning:
Diakonelever fra den pædagogiske diakonuddannelse fra Diakonhøjskolen i Aarhus samt elever, der gennemgår Rudolf Steiner uddannelsen, er omfattet af overenskomsten i de perioder, hvor de er i praktik.

§ 27 Løn og lønberegning:
Stk. 1
Månedsløn for praktikanter udgør 7.824 kr. pr. måned under 1. lønnede praktik, og 8.079 kr. pr. måned under 2. lønnede praktik.
I lønnen er inkluderet godtgørelse for praktikuddannelsens særlige beliggenhed (f.eks. i aften- og natperioden).

Stk. 2
Lønnen procentreguleres som anført i den til enhver tid gældende aftale om lønninger for kommunalt ansatte, jf. dog § 38, stk. 3.

Stk. 3
Lønnen udbetales månedsvis bagud.

Stk. 4
Påbegyndes praktikuddannelsen på andre dage end den 1. i en måned, eller afsluttes den på andre dage end den sidste i en måned, beregnes lønnen således:

Løn pr. md. x (antal kalenderdage, der vedr. praktikuddannelsen i den aktuelle kalendermåned)

Antal kalenderdage i den aktuelle måned

Bemærkning:
Der reduceres tilsvarende for eventuelle feriedage og feriefridage, der afholdes i praktikperioden. Derimod skal der ikke reduceres i lønnen på grund af teoriindkald i praktikperioden, idet timerne forudsættes afviklet på andre dage, jf. § 28.

§ 28 Ansættelsesbrev:
Stk. 1
Der udstedes et ansættelsesbrev til praktikanten.

§ 29 Arbejdstid:
Stk. 1
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 30 timer.
Der skal således arbejdes flere timer pr. uge i normperioder med teoriindkald, for at den gennemsnitlige arbejdstid skal kunne opfyldes.

Bemærkning:
Under en praktikperiode på 6 måneder skal der således præsteres i alt 780 arbejdstimer inklusive timer, hvor den studerende er fraværende på grund af sygdom, ferie, feriefridage og frihed på søgnehelligdage.

Stk. 2
Ved tilrettelæggelse af praktikantens arbejdstid skal der tages hensyn til, at den pågældende er under uddannelse samt uden for arbejdstiden skal have mulighed for at deltage i 2 ugers teoriindkald i praktikperioden.

Stk. 3
De for pædagoger på praktikstedet gældende regler om tilrettelæggelse af tjenesten og opgørelse af arbejdstiden finder tilsvarende anvendelse for praktikanter ansat efter denne overenskomst.

Bemærkning:
Sygedage, feriedage, feriefridage og frihed på søgnehelligdage medregnes med den skemalagte arbejdstid. Er der ikke fastsat en bestemt arbejdstid for den pågældende dag, medregnes dagen med 6 timer.

Stk. 4
Ved praktikantens deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper medregnes 7,4 timer pr. dag.
Der ydes ulempetillæg for deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper jf. overenskomstens § 7, nr. 3.

§ 30 Mer- og overarbejde:
Stk. 1
Der ydes for mer- og overarbejde samme afspadsering/betaling som til en deltidsansat assistent på begyndelsesløn.

Bemærkning:
Der henvises til de for deltidsansat pædagogisk personale gældende bestemmelser i Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

§ 31 Ferie:
Stk. 1
Feriegodtgørelse ydes i henhold til bestemmelserne om praktikanter og studerende, der får løn/vederlag i praktikperioden fra kommunen i aftale om ferie for kommunalt ansat personale.

§ 32 Sygdom og barns 1. og 2. sygedag:
Stk. 1
De for pædagoger på praktikstedet gældende bestemmelser vedrørende løn under sygdom og barns 1. og 2. sygedag finder tilsvarende anvendelse for praktikanter.

§ 33 Fravær ved graviditet, barsel, adoption, omsorg og familiemæssige årsager:
Stk. 1
Pædagogstuderende er omfattet af reglerne i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) samt af bestemmelserne om omsorgsdage og tjenestefrihed af tvingende familiemaessige årsager i henhold til aftale om fravær af familiemaessige årsager og protokollat om samme.

§ 34 Fraværs- og befordringsgodtgørelse:
Stk. 1
De for pædagoger på praktikstedet gældende regler om fraværs- og befordringsgodtgørelse finder tilsvarende anvendelse for praktikanter.

§ 35 Opsigelse:
Stk. 1
Praktikanter kan inden for de første 3 måneder opsiges med 14 dages varsel. I resten af praktiktiden kan de opsiges med én måneds varsel til udgangen af en måned. Praktikanten kan opsige sit praktikforhold med samme varsler.

Stk. 2
Ved praktikperiodens udløb ophører ansættelsen dog uden yderligere varsel.

§ 36 øvrige ansættelsesvilkaar (pædagogstuderende):
Stk. 1
For pædagogstuderende gælder i øvrigt følgende bestemmelser i overenskomsten:
§8
Resultatløn.
§13
Fraværsgodtgørelse.
§14
Befordringsgodtgørelse.
§20
øvrige ansættelsesvilkår:
Nr. 1
Ansættelsesbreve.
Nr. 2.
Lønninger.
Nr. 5.
Beskæftigelsesanciennitet.
Nr. 11.
Gruppeliv.
Nr. 12.
Tilrettelæggelse af arbejdstid.
Nr. 13.
Decentrale arbejdstidsaftaler.
Nr. 29.
Retstvistaftalen.
Nr. 31.
SU og tillidsrepræsentanter.
Nr. 32.
MED og tillidsrepræsentanter.
Nr. 33.
Sammenhængende personalepolitiske drøftelse.

Målsætning 

Kommer snart....

Kvalitetsstandarder

Du kan læse mere om Thisted Kommunes kvalitetsstandarder her.

Tilsynsrapporter

Støttecenter Markstræde modtager internt tilsyn af Thistedkommune.

Rapporter kommer snart...

Vil du også være en del af Støttecenter Markstræde?

Se her hvad du kan gøre

For at undersøge mulighederne for blive visiteret til Støttecenter Markstræde, kontakt da Handicap og Socialpsykiatri Thisted Kommune. Hvis du bor uden for Thisted Kommune, skal du kontakte den Handicap og Socialpsykiatriafdeling der findes i din hjemkommune

LÆS MERE

Er du pårørende?

Du kan også få hjælp!

Som pårørende kan du også få behov for hjælp og viden om, hvordan du bedst kan støtte dit familiemedlem eller ven - og samtidig passe på dig selv.

LÆS MERE