Psykiatri

Handicap og Socialpsykiatri yder rådgivning og støtte til dig med psykiske udfordringer.

Du kan få råd om personlige og økonomiske forhold, og din sagsbehandler laver en konkret og individuel vurdering af dit behov for træning, støtte og omsorg. 

Handicap og Socialpsykiatri har dagtilbud, bostøtte, botilbud uden døgn og botilbud med døgn til dig med psykiske udfordringer. 

Senest opdateret 24-02-2023

Handicap og Socialpsykiatri

Asylgade 30, 7700 Thisted
Handicap og Socialpsykiatri

Find alle vores tilbud