Bostedet Algade

Bostedet Algade er et kommunalt tilbud efter lov om almene boliger §105, stk.1, med støtte efter lov om social service § 85
Bostedet Algade er opdelt i tre tilbud:
- Bosted
- Bostøtte
- Akuttilbud.
Medarbejderne er primært tilknyttet et af tilbuddene, men har også vagter på de øvrige tilbud, så det hele tiden er genkendeligt personale, i tilfælde af en beboer flytter fra eksempelvis bosted til ekstern Bostøtte.

Hvem kan få gavn af et socialpsykiatrisk forløb på Bostedet Algade

Målgruppen er borgere med alvorlige sindslidelser; angst, depression, forandret virkelighedsopfattelser eller personlighedsforstyrrelser, samt eventuelle dobbeltdiagnoser, der har behov for længerevarende botilbud.

Afklaring, træning, behandling og støtte

Vi arbejder efter såkaldt kognitive metoder. De enkelte tiltag kan være, at du får:

 • Afklaret din egen formåen og træning i dagligdagens færdigheder
 • Social træning i at være sammen med andre
 • Redskaber til at tackle dit liv, når det er svært
 • Viden og indsigt i din psykiske sygdom (psykoedukation)
 • Individuel psykiatrisk fysioterapi og ergoterapi
 • NADA-øreakupunktur
 • Støtte til kontakt med andre instanser, overblik over økonomi, praktikperiode og udslusning

Sådan bliver du henvist til Bostedets Algades tilbud

For at kunne flytte ind på bostedet Algade, skal du først visiteres hertil. Din sagsbehandler skal, sammen med dig lave en ansøgning om visitation. Den skal indeholde begrundelse for behov for den socialpsykiatriske indsats, lægelig vurdering og handleplan ud fra dine behov.

Senest opdateret 31-03-2023

Socialpsykiatrisk tilbud

Bostedet Algade
Solsikkevej 2A, Koldby
7752 Snedsted

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne på Bostedet Algade

Kontakt os

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon nr.  9917 2717 eller på mail: algade@thisted.dk

Leder: Gitte Hilstrøm direkte tlf. 99172716

Stedfortræder: Susanne Ommanney. 

Bostedet:

Bostedet er døgndækket og længerevarende indsats hvor borgeren bor i egen lejlighed efter almen boligloven §105, og med bo-støtte jf servicelovens § 85. Der er 14 pladser på Bostedet

Alle lejligheder er indrettet med et lille funktionelt køkken, med kogeplader, ovn, opvaskemaskine, emhætte, køleskab m. lille fryser. Stort badeværelse m. bruser, vaskemaskine og tørretumbler. Soveværelse med stort indbygget garderobe skab. Der er mulighed for internet adgang og kabel TV.

Akuttilbud:

Akuttilbuddet er en midlertidig indsats jf. servicelovens § 84 stk. 2. hvor kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der har en sindslidelse og behov for ekstra støtte i kortere periode, Det kan også være borgere der har været indlagt i psykiatrisk regi som skal afklares ift. støtteindsatsen. Tilbuddet er ikke til borgere med somatisk plejebehov eller til borgere der er hjemløse.

I akuttilbuddet er der 4 pladser. Der serveres mad tre gange dagligt, som en fast del af tilbuddet.

I hverdagen er der personale tilknyttet i tidsrummet 10.00-19.00. udenfor dette tidsrum er der mulighed for telefonisk kontakt med aften og nattevagt i forbindelse med eksempelvis medicinudlevering.

Når man bor i Akut er der mulighed for også at deltage i det sociale fællesskab/aktiviteter i Fælleshuset

Værelserne er møbleret, hvor borgeren kun skal medbringes det nødvendige til personlig hygiejne osv.

Taksten på ophold/kost i akuttilbuddet er ud fra en beregning af egenbetaling som sagsbehandler foretager i samarbejde med borgeren

Ekstern Bostøtte:

Ekstern Bostøtte er anviste lejligheder, der er placeret i tæt tilknytning til Bostedet. Borgeren bor i egen lejlighed, med bostøtte jf. servicelovens §83 og 85. Bostøtte er ikke for personer med svære somatiske problematikker samt stor plejebehov. Borgeren er tilknyttet et fælleshus, hvor borgeren mødes og deltager i gruppeaktiviteter. Der er 9 pladser i Bostøtten.

I Ekstern Bostøtte er der i hverdagene personale på i tidsrummet 10.00-19.00. De øvrige timer i døgnet er der mulighed for telefonisk kontakt til hustelefonen på Bostedet, herunder nattevagten. I weekenden tilbydes der medicinudlevering, samt eftermiddagsåbning i Fælleshuset søndag

Dagligdagen

Dagligdagens rytme:

Hverdagen har en vis rytme, med plads til individuelle ønsker og behov.

Morgenmaden spises i egen lejlighed. Den enkelte køber selv ind til morgenmad. Der kan ydes støtte/hjælp til dette hvis der er behov for det. Morgenmad er ikke indberegnet i madpris.

Brunch hver dag kl. 10.45-11.30

Eftermiddagskaffe hver dag kl. 14.30

Aftensmad kl. 17.15

Aftenkaffe kl. 20.00.

Derudover arbejder hver beboer med deres individuelle mål

Der er offentlig transport til og fra Koldby, få meter fra vores hoveddør. For køreplan klik her

Medarbejdere på Bostedet Algade

Medarbejderne på bostedet Algade har forskellige faglige baggrund:

 • sygeplejerske
 • social og sundhedsassistent
 • pædagog
 • ergoterapeut
 • ernærings assistent 

Der er en socialrådgiver, en leder og stedfortræder.

Der uddannes løbende sygeplejestuderende, pædagogstuderende og social og- sundhedsassistent elever.

Der er 2 medarbejdere på arbejde dag og aften, og 1 medarbejder om natten.

Medarbejderne arbejder ud fra indsatsmålene der er udarbejdet af myndighed i samarbejde med borgeren

Her kan du læse Bostedet Algades tilsynsrapporter fra de sidste 3 år udarbejdet af Socialtilsyn Nord

 

Socialtilsyn Nord Rapport fra 2022, 2021, 2020 Klik her