Bostøtte til dig mellem 18 og 35 år

DøgnXpressen er et socialpædagogisk bostøtte tilbud til dig mellem 18 og 35 år, hvis du har behov for særlig støtte i dagligdagen.

Hvem kan få gavn af et socialpsykiatrisk forløb i DøgnXpressen

DøgnXpressen er et støtte/behandlingstilbud til normalt begavede unge med psykiske og sociale vanskeligheder.
Du bor selv, du er på vej til at flytte i hjemmefra eller i Skiftesporets bofællesskab Mågevej 8.
Du har brug for særlig støtte/behandling for at få hverdagen til at fungere. Måske har du en psykiatrisk diagnose, og din læge, psykolog eller psykiatrien mener, du kan have gavn af socialpædagogisk behandling.

Vi arbejder med dine ressourcer og dit behov for udvikling.

Hvordan gives støtten/behandlingen

Behandlingen/støtten er fortrinsvis placeret i de unges hjem, men kan også ligge i netværket omkring den unge, det vil sige arbejdsplads, øvrige familie og andre relevante samarbejdspartnere.
Behandlingen/støtten i DøgnXpressen, tager udgangspunkt i den unges hverdag og gives blandt andet som pædagogisk støtte/træning i hverdagen, i forbindelse med konkret opståede situationer.
Her kunne tænkes rådgivning, vejledning i forhold til hverdagens opgaver, støtte til konstruktiv konfliktløsning, 7organisering og strukturering af hverdagen, samt fastholdelse af dagsaktiviteter og fritidsinteresser.
Der gives også støtte/behandling i forhold til eksistentielle vanskeligheder i almindelighed.
Desuden tilbydes fælles aktiviteter og fællesskab med ligestillede unge i Skiftesporets lokaler i fritiden. 

Sådan bliver du henvist til DøgnXpressens tilbud

Ønskes visitation til et af vores tilbud, rettes der henvendelse til socialafdelingen i Thisted kommune på tlf. 99171717

Senest opdateret 13-01-2023

Psykoedukation

Psykoedukation giver dig viden og indsigt i din psykiske lidelse og hvordan du håndterer denne bedst muligt. DøgnXpressen har mulighed for at give støtte og træning i dine personlige gøremål og hjælpe dig med de udfordringer du måtte have ifb. hermed.

Socialpsykiatrisk tilbud

DøgnXpressen
Skolegade 8C
7700 Thisted

Skiftesporet - DøgnXpressen

DøgnXpressen
Leder Carina Moos
Skolegade 8C, 7700

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne i Daghuset.

Værested

Du er velkommen i Drivhuset

I Drivhuset kan du komme uden henvisning og være sammen med andre psykisk sårbare om en række aktiviteter i en tryg atmosfære.

LÆS MERE

Du kan også få hjælp!

Pårørende til psykisk syg?

Som pårørende kan du også få behov for hjælp og viden om, hvordan du bedst kan støtte din psykisk syge familiemedlem eller ven - og samtidig passe på dig selv.

LÆS MERE

Driller hverdagen?

Få en fast støtteperson

Vidste du, at du kan få en fast kontaktperson, der kan støtte dig i hverdagens opgaver og hjælpe med kontakt til forskellige instanser. 

LÆS MERE