Skiftesporet for unge

Skiftesporet er et socialpædagogisk dagtilbud/arbejdstilbud til normalt begavede unge mellem 18 og 35 år, der har behov for særlig støtte i dagligdagen i forhold til job og uddannelse.

Hvem kan få gavn af et socialpædagogisk forløb i Skiftesporet

Skiftesporet er et socialpædagogisk støtte/behandlingstilbud til dig, som er på vej, eller skal hjælpes på vej til enten job eller uddannelse.

Du har på grund af dine psykiske eller sociale vanskeligheder behov for særlig støtte med henblik på, at få din hverdag til at fungere. Du har måske brug for støtte til at få et større eller bedre netværk, støtte til at danne nye relationer til andre mennesker, og støtte til at få struktureret din dag, så den bliver meningsfuld og overskuelig. Måske har du en psykiatrisk diagnose, og din læge, distriktspsykiatrien eller en psykolog mener du kan have gavn af socialpædagogisk behandling.

Hvis du har psykose, er aktiv misbruger eller i en kriminel løbebane, må du have hjælp på anden vis. Dette kan være i Distriktspsykiatrien, egen læge eller behandlerhuset farverstræde.

Afklaring, træning, behandling og støtte

Pakkeriet

I pakkeriet arbejder vi med praktiske opgaver hvor alle kan være med. Opgaverne kan variere, men de består som regel af lettere pakke- og montageopgaver. Desuden har vi et værksted, hvor vi kan tage små alternative opgaver ind.

Formålet er her at udvikle og beskrive de unges funktions- og arbejdsevne, med henblik på at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Kontaktperson på Skiftesporet, værkstedsmedarbejderen, samt kollegaer er de unges daglige mulighed for kontakt.

Køkkenet

Køkkenet på Skiftesporet er et værksted, med rig mulighed for at træne færdigheder og daglige rutiner. Køkkenet ledes af Pia som køkkenansvarlig, med mange års erfaring.

I samarbejdet mellem Pia og de unge, der er i køkkenet, besluttes det, hvad der skal laves af lun ret til frokost. At sammensætte en menu kræver overblik og planlægning, men involverer også kreativitet og dristighed. Øvelsen her består blandt andet i at opøve modet til at komme med forslag.

Der skrives indkøbsliste og handles ind i fællesskab. Dette er en øvelse i samarbejde med andre, og samtidig kunne koncentrere sig om indkøb, samt at være bevidst om pris og kvalitet.

Vi laver hver dag frokost til ca. 25 personer efter de standarder som sundhedsstyrelsen anbefaler. Der ligges altid en individuel plan for de unge, der er i køkkenet.

Motion

På Skiftesporet starter dagene altid med motion ex. volley og badminton. Formålet med motionen er at forbedre den unges fysiske og psykiske udholdenhed. Samtidig er motionen med til at udvikle sociale færdigheder, baseret på teamspirit, venskaber og succesrige oplevelser.

Studieture og virksomhedsbesøg

Studieture er obligatoriske når man indskrives i Skiftesporet. Studieturene varer mellem 5 og 7 dage. Formålet med turene er socialt samvær, besøge andre arbejdspladser og erhverve sig kendskab til andre kulturer. Studieture foregår primært i Europa, som regel til en storby. Vi har bl.a. besøgt Prag hvor vi var på virksomhedsbesøg på Skoda fabrikken, vi har klippeklatret, cyklet mountainbike og været på vandreture.

Årligt tager vi til DM i Skills samt uddannelsesmesse, for at vise de unge hvilke muligheder der er for uddannelse og arbejde.

Praktik

Skiftesporet samarbejder med jobcentret omkring praktik. Det vil sige korte eller længerevarende praktikforløb, hvor den unge får mulighed for at "snuse til" et specifikt arbejdsområde, og hvor den unge samtidig afklares, i forhold til parathed til praktik.

Sådan bliver du henvist til Skiftesporets tilbud

Ønskes visitation til et af vores tilbud, rettes der henvendelse til socialafdelingen i Thisted kommune på tlf. 99171717.

Skiftesporet

Skiftesporet er et tilbud for normalt begavede unge med psykiske og/eller sociale udfordringer

Pædagogisk tilbud

Skiftesporet
Skolegade 8C
7700 Thisted

Værested

Skiftesporet
Leder Christine Bak Madsen
Skolegade 8C, 7700 Thisted

Praktisk information

Her kan du læse mere om hverdagen og aktiviteterne i Skiftesporet.

Senest opdateret 05-06-2023
Værested

Du er velkommen i Drivhuset

I Drivhuset kan du komme uden henvisning og være sammen med andre psykisk sårbare om en række aktiviteter i en tryg atmosfære.

LÆS MERE

Du kan også få hjælp!

Pårørende til psykisk syg?

Som pårørende kan du også få behov for hjælp og viden om, hvordan du bedst kan støtte din psykisk syge familiemedlem eller ven - og samtidig passe på dig selv.

LÆS MERE

Driller hverdagen?

Få en fast støtteperson

Vidste du, at du kan få en fast kontaktperson, der kan støtte dig i hverdagens opgaver og hjælpe med kontakt til forskellige instanser. 

LÆS MERE