Mediyoga

Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til dig, som er ud-fordret af mental mistrivsel eller længerevarende symptomer på stress.

Forløbet er målrettet dig som arbejder/studerer, hvor din hverdag er påvirket af symptomer på mental mistrivsel og stress. Symptomerne kan eksempelvis være:

  • Hovedpine
  • Hjertebanken
  • Træthed
  • Søvnløshed
 
MediYoga er en blid træningsform, som består af enkle krops– og åndedrætsøvelser, afspænding og meditation som kan hjæl-pe dig med at håndtere dine symptomer.
 
Forløbet strækker sig over 9 uger.
 
For mere info eller spørgsmål kontakt:
Annette Landbo
anl@thisted.dk
9917 1964