Børne- og Familieudvalg

Udvalget forvalter opgaver vedrørende undervisning, dagtilbud samt særlig støtte til børn og unge samt familie/anbringelse.

Du kan læse mere om udvalgets medlemmer og opgaver her på siden, hvor du også finder dagsordener og referater fra udvalgets møder.

Senest opdateret 30-03-2023

Medlemmer

Peter Larsen (V)
Formand for Børne- og Familieudvalget
Kenneth Bjerregaard (V)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Alex Klein (C)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Jane Kær Rishøj (A)
Medlem af Børne- og Familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget
Claus Nybo (A)
Medlem af Børne- og Familieudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende undervisning, uddannelse, dagtilbud, familieanbringelse samt særlig støtte til børn og unge.

Her er nogle af de opgaver, Børne- og Familieudvalget varetager:

 • Opgaver vedrørende kommunens institutioner og private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter lovgivningen for udvalgets område.
 • Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område. Stk. 4.: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende.
 • Politikker og strategier indenfor udvalgets område.
 • Folkeskolen.
 • Ungdomsskolen.
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
 • Samarbejde og dialog med ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
 • Uddannelsesrådet.
 • Voksenspecialundervisning.
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
 • Dagforanstaltninger for børn og unge.
 • Døgnforanstaltninger for børn og unge, bortset fra sager, hvis afgørelse ifølge lovgivningen er henlagt til Børn og Unge-udvalget.
 • Øvrige foranstaltninger i henhold til den sociale lovgivning for børn og unge under 18 år.
 • Samarbejde med myndigheder, selskaber, herunder såvel kommunale som fælles kommunale selskaber, samt private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område.

Se den præcise formulering af Børne- og Familieudvalgets opgaver her i

kommunens styrelsesvedtægt

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
2023

Mødedatoer

 • Tirsdag d. 17. januar
 • Tirsdag d. 7. februar
 • Mandag d. 13. marts
 • Mandag d. 11. april
 • Mandag d. 8. maj
 • Mandag d. 12. juni
 • Tirsdag d. 15. august
 • Tirsdag d. 5. september
 • Tirsdag d. 26. september
 • Tirsdag d. 14. november
 • Mandag d. 4. december

 Abonnér på dagsordener

Dagsordener og referater

Følg med i udvalgets arbejde og læs dagsordener og referater her:

Læs mere

Abonnér på dagsordener og referater

Vil du automatisk modtage besked, når vi offentliggør nye dagsordener og referater for udvalget?

Abonnér