Organisationsdiagrammer

Her på siden kan du se opbygningen af Thisted Kommunes organisation. Under direktionen findes tre forvaltninger, tre centre og en række afdelinger.

Overordnet organisationsdiagram

På billedet ses det overordnede organisationsdiagram for Thisted Kommune. Øverst er Kommunaldirektør Ulrik Andersen. Under ham, er der to bobler, der går på tværs af organisationen. Her er Kai Christensen, der er chef for Center for Økonomi og Løn, og Susanne Tjørnelund Meisner, der er chef for Ledelsessekretariatet. I laget under kommunaldirektøren er de tre direktører: Tue von Påhlman, direktør for Social, Sundhed og Kultur, Mogens Kruse Andersen, direktør for Teknik Erhverv og Beskæftigelse, og Lars Sloth, der er direktør for Børn og Familie. Cheferne under Tue von Påhlmans direktørområde er: Karen Vraa Jensen, chef for Handicap og Socialpsykiatri, Anne Fink, chef for Ældre og Træning og Martin Kondrup Knudsen, der er chef for Sundhed, Kultur og Fritid. Cheferne under Mogens Kruse Andersen er: Eigil Haurum, chef for drift og anlæg, Kim Daniel Larsen, konstitueret chef for Plan og Miljø, Trine Engholm, chef for Erhverv og Beskæftigelse, og Søren Zohnesen, chef for Hanstholm Havn. Cheferne under Børn og Familie er Trine Ritter, Børne-og familierådgivning, og Per Overgaard, chef for Undervisning og Dagtilbud. Derudover hører Mikkel Alstrup, der er chef for Center for IT, digitalisering og Borgerservice også under Lars Sloths direktørområde.

Overordnet organisationsdiagram med direktion, chefer og forvaltninger. 
Kan du ikke læse organisationsdiagrammerne her på siden, er du velkommen til at kontakte Ledelsessekretariatet for en nærmere gennemgang. Du finder kontaktoplysninger her på siden.

Social, sundhed og kultur

Børn og familie

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

Senest opdateret 15-05-2023

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted
Ledelsessekretariatet

Åbningstid

Borgerrådgiveren kan kontaktes:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.00

Torsdag: 08.00 - 17.00

Fredag: 08.00 - 15.00