Kommuneplan

Her på siden kan du læse mere om den gældende og evt. nye kommuneplaner, som fastsætter den fysiske udvikling for Thisted Kommune.

Det gode liv i Thy skabes af de fysiske rammer i vores omgivelser. Vores fysiske omgivelser er de rolige boligområder, de mange tilbud af detailhandel, virksomheder og erhverv der skaber arbejdspladser og kulturfaciliteter, som skaber liv i byerne. Dagtilbud, skoler og uddannelser, områder som fremmer læring og trivsel, samt de store og smukke landskabs- og naturværdier langs kommunes kystlinje som giver luft og velvære til livet i Thy.

Alle disse ting, som skaber rammerne for det gode liv i Thy, indgår i Thisted Kommunes Kommuneplan.
Thisted Kommune ønsker at Kommuneplanen skal sikre plads til den fremtidige fysiske udvikling i kommunen inden for både by og land, i balance med alle de mange stedbundne værdier og med hensyn til miljøet og hinanden. Den nye kommuneplan fastsætter derfor de overordnede rammer og retningslinjer for den fysiske udvikling af kommunen, så der sikres plads til udvikling i balance.

Kommuneplanens rammer fremgår af sit eget kapitel, mens retningslinjer og redegørelse er fordelt på i alt fem temaer:

  • Det Bebyggede Land
  • Det Åbne Land
  • Erhverv
  • Klima, Energi og Infrastruktur
  • Borger, Kultur og Fritid

Du kan se og læse Kommuneplanen 2021-2033 digitalt ved at klikke her.

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 22. juni 2021, som punkt nr. 120, Kommuneplan 2021-2033 og den tilhørende sammenfattende redegørelse endeligt.

Eller se mødet på Thisted WebTV.

Du finder offentliggørelsesbrevet og tilhørende klagevejledning under Status og proces i den digitale kommuneplan.

Du kan se og læse alle forslag og gældende tillæg til kommuneplanen i den digitale kommuneplan under fanen Tillæg.
Kommende og gældende tillæg til kommuneplanen vil blive offentliggjort på Aktuelle planer, hvor vi også offentliggør nye lokalplaner.

Tillæg til kommuneplanen, som ændrer kommuneplanen væsentligt, vil starte med en debatfase. Se alle debatoplæg til Kommuneplan 2021-2033 på Thisted Kommunes Debatportal.

Spørgsmål vedrørende kommuneplanen kan rettes til Teknik, Erhverv og Beskæftigelses Plan- og Miljøafdeling pr. mail til plan@thisted.dk.  

Senest opdateret 13-02-2023

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00

Torsdag
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00