Planstrategi

En planstrategi er Kommunalbestyrelsens retning for den fysiske udvikling i kommunen. Nedenfor kan du læse om Thisted Kommunes aktuelle planstrategier samt tillæg.

Planstrategi 2023

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Planstrategi 2023.

Med Planstrategi 2023 sætter Kommunalbestyrelsen retningen for udvikling af Thy i balance. Med beslutning om hvordan kommuneplanen skal revideres, viser planstrategien også vej fra vision til lokal udvikling.

Der er mulighed for at indsende idéer, forslag m.v. og kommentarer til temaplanstrategien i perioden fra den 30. november 2023 til den 1. februar 2024. Tryk på linket her for at komme til den digitale plan og anvend den orange boks ”Indsend kommentar” for at indsende dine bemærkninger.

Planstrategi 2023 har fokus på bæredygtig fremtid og bæredygtige balancer. Det er udvikling i balance på tværs af planstrategiens tre temaer

 • Bosætning og det gode hverdagsliv
 • Erhvervsudvikling
 • Grøn omstilling og kampen om arealerne i det åbne land

Det overordnede tema for Planstrategi 2023 er derfor "Udvikling i balance", og på tværs af de tre temaer gælder to helt overordnede principper for udvikling i Thisted Kommune:

 • Vi skal udvikle med udgangspunkt i stedbundne kvaliteter og potentialer.
 • Vi skal koncentrere fokus og udvikling, hvor det kan understøtte og skabe synergier til det eksisterende miljø, andre funktioner i området, eller hvor det kan bidrage til at skabe erhvervsudvikling, bosætning eller grøn omstilling.

Planstrategien ser både på tværs af de tre temaer, men dykker også ned i hvert tema, hvor der fastsættes principper for planlægning for hvert tema, et geografisk fokus samt emner, der vil have et særligt fokus i arbejdet med revisionen af kommuneplanen.

Temaplanstrategi for turisme 2023

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Temaplanstrategi for turisme 2023, som er et tillæg til Planstrategi 2020.

Der er mulighed for at indsende idéer, forslag m.v. og kommentarer til temaplanstrategien i perioden fra den 26. september 2023 til den 21. november 2023. Tryk på linket her for at komme til den digitale plan og anvend den orange boks ”Indsend kommentar” for at indsende dine bemærkninger.

Planstrategi 2020

Den seneste revision af kommuneplanen i 2017 var meget omfattende. Nu handler det om at vedligeholde og videreudvikle enkelte emner for at skabe en større helhed på tværs af områder indenfor den fysiske planlægning. Målet er at styrke sammenhængen mellem fysisk planlægning og kommunens udvikling. Det kræver en målrettet indsats sammen med de relevante aktører for at kunne revidere de enkelte områder i dybden, der skal prioriteres i den kommende planperiode.

Derfor er der i Planstrategi 2020 udvalgt otte fokusområder: 

 1. Samspil mellem by og land
 2. Klimatilpasning
 3. Turismepolitiske overvejelser
 4. Kystbyer
 5.  Attraktive erhvervsarealer
 6. Thisted by som købstad
 7. Danmarks naturkommune 
 8. Energi og ressourcer

De enkelte fokusområder, forslag til handlinger og indsatser er nærmere beskrevet i Planstrategi 2020 og forudsætningsredegørelsen.

Planstrategien kan ses via den digitale plan her eller som PDF.

Offentliggørelsesbrev inklusiv klagevejledning findes på den digitale plan.

Forudsætningsredegørelsen

Forudsætningsredegørelsen giver et overblik over Thisted Kommunes grundlag, muligheder og udfordringer i forhold til fysisk udvikling indenfor de otte fokusområder. Planstrategi 2020 er udviklet med afsæt i forudsætningsredegørelsen.

Forudsætningsredegørelsen kan ligeledes ses via den digitale plan her eller som PDF.

Senest opdateret 26-09-2023

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00

Torsdag
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00