Valg til Europa Parlamentet

Her på siden vil du løbende kunne finde relevant information om valget til Europa Parlamentet.

Den 9. juni 2024 er der valg til Europa Parlamentet. Her skal Danmark vælge 15 ud af 720 medlemmer i Europa-Parlamentet. 

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i maj eller juni måned i EU's medlemsstater. 

Det seneste Europa-Parlamentsvalg i Danmark blev afholdt søndag den 26. maj 2019, hvor der blev valgt 14 medlemmer. 

Du har valgret (stemmeret) til Europa-Parlamentsvalg, hvis du: 

  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark. 
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige EU-medlemsstater, 
  • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark. 

Vær opmærksom på, at du kun må afgive din stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat.

Hvis du er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater med fast bopæl i Danmark, og du ønsker at stemme til valget i Danmark, må du altså ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat). 

Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg: 

  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og 
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b). 

Hvis du er statsborger i et andet EU-land (EU-borger) med fast bopæl i Danmark, har du valgret til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Det betyder, at du kan stemme og/eller stille op til valget i Danmark. 

Det kræver dog, at du søger om at blive optaget på den såkaldte valgliste.  

Som statsborger i et andet EU-land med fast bopæl i Danmark kan du nemlig selv vælge: 

  • om du ønsker at stille op og/eller stemme til valget i Danmark 
  • eller om du ønsker at stille op og/eller stemme ved valget i dit hjemland.  

Vær opmærksom på, at du altid kun vil kunne deltage i valget til Europa Parlamentet i ét land. Hvis du er optaget på valglisten i Danmark, kan du altså ikke stemme til valget i dit hjemland. 

Søg om optagelse på valglisten

For at kunne stemme til valget i Danmark skal du først optages på valglisten. Det skal du søge om i den kommune, hvor du bor. Bor du i Thisted Kommune skal du altså søge her hos os.  

Du skal bruge ansøgningsskemaet her:

Link til ansøgningsskema.

Link til ansøgningsskema i printvenlig version. 

Du kan aflevere ansøgning til os ved personlig henvendelse i Borgerservice, pr. post eller e-mail. Hvis du vil aflevere din ansøgning i Borgerservice, skal du huske at bestille tid. Det kan du gøre her:

Link til tidsbestilling i Borgerservice.

Hvis du gerne vil sende ansøgningsskemaet med e-mail, bør du sende det som sikker post, da ansøgningsskemaet indeholder dit CPR-nummer.  

Du kan sende sikker post til os her:

Send sikkert

Frister for optagelse på valgliste

Sidste frist for at ansøge er den 6. maj 2024.  

Den frist bliver skubbet til den 13. maj, hvis du fra og med d. 30. april 2024 til og med den 6. maj 2024: 

  • er flyttet til Danmark eller 
  • har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen eller 
  • har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande uden samtidig at have dansk indfødsret.  

Flytter du - eller modtager et statsborgerskab - efter 6. maj er den allersidste frist for at søge om optagelse på valglisten d. 24. maj 2024. 

Efter denne dato vil du ikke kunne blive optaget på valglisten til valget til Europa Parlamentet d. 9. juni.   

Vær opmærksom på, at hvis du var optaget på valglisten i Danmark ved det seneste valg til Europa-Parlamentet, er du automatisk optaget på valglisten til det kommende valg den 9. juni. 

Det gør sig gældende, hvis du har haft fast bopæl i Danmark i den mellemliggende periode og ikke har anmodet om at blive slettet fra valglisten.  

Hvis du vil slettes fra valglisten

Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten i Danmark, hvis du hellere vil stemme til valget i dit hjemland.  

Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten på borger.dk via linket her:

Anmod om at blive slettet fra valglisten. 

Sidste frist for at anmode om at blive slettet fra valglisten er den 24. maj 2024.  

 

Danske statsborgere, der er fyldt 18 år og bor i et af de øvrige EU-lande, har efter ansøgning ret til at deltage i Europa Parlamentsvalget i Danmark.  

Det kræver blot, at du er optaget på den såkaldte valgliste.  

Læs evt. mere her: Udlandsdanskeres valgret (im.dk) 

Søg om optagelse på valglisten

Du kan søge om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget ved at udfylde et ansøgningsskema, som skal indsendes til Københavns Kommune. Det er her, man behandler alle ansøgninger om optagelse på valglisten fra danskere, der bor i udlandet.  

Link til ansøgningsskema.  

Det anbefales at indsende ansøgningen så tidligt som muligt. Sidste frist for ansøgning er d. 24. maj 2024. 

Vær opmærksom på, at du altid kun vil kunne deltage i valget til Europa Parlamentet i ét land. Hvis du er optaget på valglisten i Danmark, kan du altså ikke stemme til valget i det EU-land, hvor du bor. 

I visse tilfælde kan danske statsborgere, der er bosat på Færøerne og Grønland, også ansøge om at få lov til at stemme til valget til Europa Parlamentet i Danmark. Læs mere om det – og udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. 

Hvis du vil slettes fra valglisten

Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten, hvis du hellere vil stemme til valget i det EU-land, hvor du er bosat på nuværende tidspunkt.  

Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten på borger.dk via linket her:

Anmod om at blive slettet fra valglisten. 

Sidste frist for at ansøge om at blive slettet fra valglisten er d. 24. maj 2024.  

Du kan læse mere om Europa-Parlamentsvalg på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside. 

Valg til Europa-Parlamentet (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) 

Ledelsessekretariatet

Kontakt
Asylgade 30
7700 Thisted