Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge

Befordringsgodtgørelse

Du kan i nogle tilfælde få befordringsgodtgørelse, hvis du har været ved læge eller speciallæge

Læs mere

Du er berettet til befordringsgodtgørelse, når du opfylder disse krav

Hvis du ikke er pensionist;

 • Din udgiften til og fra behandlingsstedet skal overstige 108 kr. 
 • Afstanden mellem din bopæl og speciallægens konsultation skal overstige 50 km.
 • Du skal være omfattet af sygesikringsgruppe 1.
 • Du skal være henvist til speciallæge af alment praktiserende læge eller speciallæge hvor der ikke kræves en henvisning.
 • Der kan ydes tilskud til ledsager - hvis du opfylder betingelserne for befordringsgodtgørelse, og ledsagelse er nødvendig på grund af din alder eller helbredstilstand.

Hvis du er pensionist; 

 • Din udgiften til og fra behandlingsstedet skal overstige 45 kr. tur/retur
 • Du skal være omfattet af sygesikringsgruppe 1.
 • Du skal modtage behandling for Regionens regning.
 • Du skal være henvist til speciallæge af alment praktiserende læge eller speciallæge hvor der ikke kræves en henvisning.
 • Der kan ydes tilskud til ledsager - hvis du opfylder betingelserne for befordringsgodtgørelse, og ledsagelse er nødvendig på grund af din alder eller helbredstilstand.
 • Der ydes kun tilskud til nærmeste speciallæge.

OBS - Der ydes kun tilskud til nærmeste speciallæge.

Nærmeste speciallæge defineres ud fra den speciallæge, som kan udføre den pågældende behandling. Vælger du en speciallæge, som ikke er den nærmeste, kan man få udbetalt godtgørelse, som svarer til udgiften til nærmeste speciallæge.

Er afstanden til nærmeste speciallæge under 50 km, udbetales ingen godtgørelse, denne regel gælder dog ikke, hvis du er pensionist her er det billetprisen der er gældende. (pris tur/retur på over 45 kr.)

Du skal vedhæfte/indlevere dokumentation for besøg ved lægen/speciallægen, denne dokumentation kan du få hos lægesekretæren inden du kører hjem. 

Et indkaldelsesbrev eller tidsbestilling kort er ikke nok.

Husk at skive dit cpr.nr. på dokumentet, hvis det ikke fremgår af kørselssedlen. 

Som udgangspunkt beregnes godtgørelsen på www.rejseplanen.dk og det er rejsekortprisen der er gældende. Hvis du er pensionist er rejsekortprisen for pensionister der er gældende.

Kan du ikke benytte offentlige transportmidler, skal det dokumenteres af din læge og der tildeles befordringsgodtgørelse på 2,19 kr.pr.km (statens takst for 2023).

Det samme gør sig gældende hvis du har invalidebil.

Du ansøger om befordringsgodtgørelse digitalt med dit MitID.

 

Borgerservice

Ansøg

Borgerservice

Kontaktinfo

Borgerservice

Asylgade 30

7700 Thisted

Tlf. 99 17 18 63

Send sikker post

Bestil tid i borgerservice

Åbningstider:

Mandag - onsdag
10.00 - 14:30

Torsdag
10.00 - 17:00

Fredag
10.00 - 12:00

Telefontider:

Mandag - onsdag
08.00 - 15.00 

Torsdag
08.00 - 17.00

Fredag
08.00 - 13.00