Takster for børnepasning

Herunder finder du gældende takster for børnepasning.

Forældrebetaling vedrørende børnepasning i 2023

Betaling i 11 måneder, juli måned er betalingsfri, derfor udbetales der ikke tilskud i juli måned.

Der ydes 50% søskendetilskud til det billigste pasningstilbud.

Se de gældende takster for skolefritidsordninger 2022 (SFO) 

2023 - TAKSTER - DAGTILBUD

   
  Pr. 1/1 - 2023 Pr. 1/1 -2022
Dagpleje    
Heldags  3.034
 2.976
Deltids
2.579
 2.529
     
Institutioner     
 0 - 2 årige heldags 4.198
 4.058
 0 - 2 årige halvdags (25 timer)* under udfasning
2.519
 2.435
 0 - 2 årige deltids (30 timer)**
3.148
 3.043
 3 --> årige heldags 2.099
 2.029
 3 --> årige halvdags (25 timer)* under udfasning
1.259
 1.217
 3 --> årige deltids (30 timer)**
1.574
 1.522
     
 *) Tilbuddet udgår pr. 31/12-2018. Taksten er gældende for allerede indmeldte børn.
   
 **) Nyt tilbud pr. 1/1-2019.
   
     
 Madordninger i institutioner    
 0 - 2 årige  Inkluderet i prisen
 
 3 --> årige* 450
 450
 Maksimal forældrebetaling til frugtordninger** 70
 70
     
*) Beløbet betales i de institutioner hvor der er madordning.
**) Beløbet betales i de institutioner hvor der er frugtordning.
Taksten er pr. måned.
Juli måned er betalingsfri for alle tilbud.
   
     
Privat pasning (privat pasningsordning, ung i huset) Pr. 1/1-2023
 Pr. 1/1-2022
0 - 2 årige heldags**  6.827
 6.695
3 --> årige heldags**  4.674
 4.517
0 - 2 årig deltids ( 30 timer)**
5.803  5.691
3--> årig deltids ( 30 timer) **
3.506  3.388
     
 Tilskuddet er pr. måned. Der udbetales ikke tilskud for juli måned
   
**) maksimal tilskud til forældre     
     
Tilskud til pasning af egne børn
   
 0 - 2 årige heldags*
6.258
 6.137
 3 --> årige heldags*
4.285
 4.141
 *) Tilskuddet er skattepligtig
   
 *) Der ydes ikke søskenderabat på denne ordning
   

Kontaktinfo

Dagtilbudsafdelingen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30 (Borgerservice)
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 99


Dagplejen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 88
E-mail: dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
Onsdag
 
10.00 - 15.00

Torsdag
 
10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
Onsdag

8.00 - 15.00

Torsdag
 
8.00 - 17.00

Fredag
 
8.00 - 13.00