Sundhedsplejens tilbud til gravide

Venter I barn?

Sundhedsplejen får, efter aftale med jer, besked fra jordemoderen omkring graviditeten.

Herefter tager Sundhedsplejens kontakt til jer med henblik på indhentning af oplysninger, samt med tilbud om graviditetsbesøg og mødregruppe.

Graviditetsbesøg:

Sundhedsplejen tilbyder et graviditetsbesøg til alle førstegangsfødende og ved behov til flergangsfødende.

Besøget vil først og fremmest tage udgangspunkt i dine/jeres ønsker og behov. Derudover er det vores erfaring, at det kan være vigtigt at få drøftet blandt andet:

  • Hvordan I har det?
  • Hvilke tanker, forventninger og forestillinger I gør jer om, at bliver mor/far?
  • Tanker, erindringer og følelser, som naturligt dukker op fra dengang I selv var børn.
  • Hvad betyder disse tanker og følelser nu, hvor I skal være mor/far/familie?
  • Hvilke erfaringer ønsker I at tage med jer fremover i forældrerollen?
  • De ændringer der sker i familien og parforholdet, når der kommer et nyt barn i familien

Det bedste tidspunkt for besøget er ca. 32. graviditetsuge. Besøget varer ca. 1 time og kan finde sted hjemme hos jer eller på vores kontor mellem kl. 8:00 og kl. 16:00 alt efter, hvad I foretrækker.

Ønsker du/I graviditetsbesøg kan I (gerne i god tid inden 32. graviditetsuge) kontakte Sundhedsplejens sekretær på tlf. 99 17 20 31, tast 1 på hverdage mellem kl. 8:00 -12:00

Mødregruppe/fædregruppe/familiegruppe:

Alle mødre får tilbud om, at deltage i en mødregruppe. Ved opstart af en gruppe tages der hensyn til familiens bopæl. Sundhedsplejersken sammensætter mødregruppen, men deltager ikke.

Sundhedsplejersken kan ligeledes, når der viser sig et behov herfor, samle grupper af forældre med fælles interesser – fx familier med adoptivbørn, familier med tvillingebørn eller familier med for tidligt fødte børn.

Mødregruppen kan også blive en familiegruppe eller en fædregruppe. Hvis fædrene har interesse i dette, kan I udveksle kontaktoplysninger på fædrene.

Senest opdateret 20-03-2023

Kontaktinfo

Sundhedsplejen
Ringvej 34
7700 Thisted

Telefontid sundhedsplejerske: hverdage mellem kl. 8:00-9:00 på tlf. 99 17 20 31 - tast 2

Telefontid sekretær: hverdage mellem kl. 8:00-9:00 på tlf. 99 17 20 31 - tast 1

Afdelingsleder Charlotte Kanstrup Brogaard træffes på mobil 24 67 36 47

Find din sundhedsplejerske

Distrikt/Område: Sundhedsplejerske Mobil:
Øsløs, Vesløs, Tømmerby; Frøstrup, Østerild Mette M 51 30 92 76
Ræhr, Nors, Hillerslev Kristine 51 30 93 23
Hanstholm, Klitmøller Lene 21 61 77 19
Vorupør, Hundborg, Sjørring Anette B 21 61 77 17
Sennels, Østre M Trine 30 70 98 64
Østre Ø Mette S 51 30 93 40
Rolighed Ulla 51 30 92 57
Østre H (Havrevej, Refsvej, Grønningen) Marian 20 56 55 60
Tingstrup Mette C 51 30 93 06
Østre M, Tilsted Sabine 30 59 73 81
Stagstrup, Skjoldborg, Snedsted, Vilsund Maria 51 30 93 57
Bedsted, Villerslev, Hassing, Koldby Annette M 51 30 93 57
Hurup, Ydby, Vestervig Jane 20 88 13 93

Sundhedsplejens tilbud:

Spæd- og småbørn

Læs her om Sundhedsplejens tilbud til spæd- og småbørnsfamilier

Skolebarnet

Læs her om Sundhedsplejens tilbud til skolebarnet

Kontakt Sundhedsplejen

Ring eller skriv til Sundhedsplejen