Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen

Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen indeholder blandt andet det socialpsykiatriske område, handicapområdet, kulturområdet samt sundhed og ældreområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen er placeret på rådhuset i Thisted, og forvaltningen har også afdelinger rundt omkring i Thisted.

Se forvaltningens nuværende organisationsdiagram

Du kan klikke dig ind på de enkelte afdelinger via venstremenuen.

Nøglepersoner

Tue von Påhlmann, direktør, telefon 99 17 41 20, tvp@thisted.dk.

Anne Fink, Chef for Ældre og Træning , telefon: 99 17 19 55 eller afi@thisted.dk.

Karen Vraa Jensen, Chef for Handicap og Socialpsykiatri, telefon: 99 17 19 30, kmvj@thisted.dk.

Martin Kondrup Knudsen, Chef for Sundhed, Kultur og Fritid, telefon: 50 87 75 90, e-mail: makk@thisted.dk.Kontaktinfo

Social- Sundhed- og Kulturforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17