Drift- og Anlægsafdelingen

Områder og opgaver

Drift- og Anlægsafdelingen består af otte områder: projekt, drift, vedligehold, ejendomsadministration, trafik, vejadministration, affald og beredskab.

 • Projektområdet arbejder med at udarbejde og gennemføre nye projekter og totalrenoveringer
 • Driftsområdet arbejder med at vedligeholde eksisterende veje og grønne områder
 • Vejadministration arbejder med brugen af vejene og grønne områder, samt naborelationer.
 • Bygningsvedligeholdelse af skoler, institutioner samt kommunens øvrige bygninger
 • Affaldsområdet arbejder med drift af genbrugscentrene, indsamling af dagrenovation, indsamling via Genbrugsekspressen, tømning af genbrugsstationer (kuber), administration for I/S Thyra samt I/S MOK.
 • Udarbejdelse af digitale tegninger
 • Energi ordninger (ELO)
 • Ny- og ombygninger
 • Kollektiv trafik
 • Administration af kommunale udlejningsboliger og ældreboliger
 • Jordleje
 • Post

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk