Lokalrådet

Senest opdateret 30-03-2023

Medlemmer

Lokalrådet består af repræsentanter fra henholdsvis det lokale politi og kommunen.

Allan Laustsen (formand)
Vicepolitiinspektør
Thisted Lokalpoliti 

Jørgen Jensen
Politikommissær
Thisted Lokalpoliti

Niels Thing
Politikommissær
Thisted Lokalpoliti

Ane Friis
FNT
Midt- og Vestjyllands Politi

Lars Sloth (næstformand)
Børne- og Familiedirektør
Thisted Kommune

Ejgil Haurum
Drift og anlægschef, Teknisk forvaltning
Thisted Kommune

Trine Heidi Ritter
Børne- og Familierådgivningschef
Thisted Kommune

Jack Soleng
SSP- og Forebyggelseskonsulent
Thisted Kommune

Pia Toft Jepsen
Sektionsleder, Socialafdelingen
Thisted Kommune

Opgaver

Lokalrådets formål er at sikre rammerne for et fremtidsorienteret samarbejde mellem kommunen og politiet. Samarbejdet skal være med til at forebygge og bekæmpe kriminalitet og derved medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet.

Lokalrådet skal skabe sammenhæng mellem Kredsrådets strategiske beslutninger og mål for kriminalpræventive indsatser og det udførende niveau i kommunen.

Lokalrådet forholder sig til kriminalitetsudviklingen og til forebyggende og tryghedsskabende aktiviteter, der er relevante i forhold til problemstillinger i kommunen.

Lokalrådet fastsætter rammerne for og prioriteringer af samarbejdet mellem kommunen og politiet.

Lokalrådet drøfter herunder hvordan samarbejdet kan inddrages i de nedennævnte fokus- og indsatsområder.

Lokalrådet mødes mindst 4 gange årligt eller efter behov. Relevante ressourcepersoner inddrages og deltager efter behov i forhold til belysningen af et givet sagsområde. I øvrigt henvises til normal-forretningsordenen som beskriver lokalrådets virke.