Udsatterådet

Medlemmer

Peter Uno Andersen (A)

Mona Jacobsen

Allan Andersen

Trine Pedersen

Bodil Dahl

Thomas Helland

Opgaver

Udsatterådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i lokalpolitiske spørgsmål omkring udsatte borgere.

Rådets opgave er derfor at følge den sociale indsats over for de svageste grupper i kommunen, at stille forslag til en forbedret indsats over for de svageste, at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde, og at udarbejde en årlig rapport om situationen for de svageste grupper.

Udsatterådet kan tage kontakt med andre, herunder Handicaprådet i Thisted Kommune og Rådet for Socialt Udsatte, med henblik på at få belyst særlige temaer. Rådet kan også tage spørgsmål op af mere generel karakter og komme med forslag til politiske og administrative initiativer. 

Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Senest opdateret 30-03-2023

Dagsordener og referater

Følg med i rådets arbejde og læs dagsordener og referater her

Abonnér på dagsordener og referater

Vil du automatisk modtage besked, når vi offentliggør nye dagsordener og referater for rådet?

Abonnér

Mødedatoer

Tirsdag den 31. januar 2023

Mandag den 6. marts 2023

Tirsdag den 30. maj 2023

Tirsdag den 29. august 2023

Tirsdag den 28. november 2023