Dagplejere

Dagplejen dækker børn i alderen 0 til 2 år.

Den kommunale dagpleje er et tilbud til børn i alderen fra ca. 26 uger til 2 år og 11 måneder. Dit barn udmeldes automatisk ved udgangen af måneden inden den måned, det fylder 3 år.
Eksempel: dit barn er født den 28. juli 2018 og udmeldes derfor automatisk af dagplejen den 30. juni 2021.
Hvis du ønsker plads i en kommunal dagpleje til dit barn, så husk at skrive barnet op i selvbetjeningsløsningen, som du finder i den orange selvbetjeningsboks.


Distrikter

Thisted Kommune har 112 dagplejere fordelt på distrikter svarende til skoledistrikterne. Hvert distrikt har tilknyttet en tilsynsførende pædagog, som jævnligt kommer på besøg og følger børnenes udvikling. Dagplejepædagogen er forældrenes og kommunes garanti for den pædagogiske kvalitet i dagplejen og er din kontaktperson.

En gang om ugen, mødes dagplejere og børn i en legestue, hvor børnene får mulighed for at træffe de andre dagplejere og børn i området.

Du kan finde flere informationer på dagplejens egen hjemmeside.

Gå til dagplejens Aula hjemmeside (nyt vindue)


Tilknyttede dagplejepædagoger

Tilsynet i de forskellige distrikter udføres af: 

Distrikt:             Tilknyttede dagplejepædagoger:                                    Telefonnummer:
Frøstrup    Gitte Madsen   
99 17 22 93
Sennels Malene Poulsen
99 17 22 85
Nors Bitten Tværgaard Godiksen
99 17 22 90
Hanstholm Bitten Tværgaard Godiksen
99 17 22 90
Klitmøller Gitte Madsen
99 17 22 93
Sjørring Bitten Tværgaard Godiksen
99 17 22 90
Snedsted Maibrit Porup
99 17 22 94
Bedsted Gitte Madsen 99 17 22 93
Hurup Dorthe Elm Hoffmann
20 28 97 50
Koldby Rikke Andersen
99 17 22 84
     
Thisted by:

Rolighed Sofie Knudsen Thomsen
99 17 22 89
Tilsted
Maibritt Porup
99 17 22 94
Østre Malene Poulsen
99 17 22 85
Tingstrup Rikke Andersen
99 17 22 84


Glad mad - sjove lege

Dagplejerne Helle og Doris fra Sjørring har lavet en flot bog med opskrifter på spændende mad og sjove lege, som dagplejerne eller du selv kan bruge i hverdagen. Den hedder "Glad mad - sjove lege" og kan hentes her

Kontaktinfo

Dagtilbudsafdelingen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30 (Borgerservice)
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 99


Dagplejen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 88
E-mail: dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
Onsdag
 
10.00 - 15.00

Torsdag
 
10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
Onsdag

8.00 - 15.00

Torsdag
 
8.00 - 17.00

Fredag
 
8.00 - 13.00