Aktuelle planer

Alle lokalplaner findes på Lokalplanportalen, men de mest aktuelle planer fremgår herunder.

Planer i høring er fremhævet med gult.

 
Klik på nedenstående plan for at komme direkte til den digitale plan.
 
I den digitale plan eller debatoplæg under "Status og proces" finder du oplysninger om den politiske behandling, høringsfrist samt offentliggørelsesbrev herunder for lokalplaner og kommuneplantillæg også afgørelse i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, samt klagefrist og klagevejledning.
Vedtaget

Lokalplan 1-049 Butik og erhverv på Østerbakken 56-64, Thisted

Offentliggørelse: 4. september 2023

Retslig klagefrist: 4 uger

Vedtaget

Tillæg nr. 11 Udvidelse af Lokalcenter Østerbakken

Offentliggørelse: 4. september 2023

Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse

Forslag

Lokalplan 47-002 Statens Museum for Kunst Thy, Cold Hawaii Inland, Doverodde Købmandsgård

Offentliggørelse: 29. juni 2023

Høring: 29. juni - 27. juli 2023

Forslag

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 Doverodde Købmandsgård

Offentliggørelse: 29. juni 2023

Høring: 29. juni - 27. juli 2023

Vedtaget

Lokalplan 1-047 Erhverv og Udvalgsvarebutikker ved Leopardvej og Østerbakken, Thisted

Offentliggørelse: 16. juni 2023

Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse

Debat

Debatoplæg for Boligområde Øst for Simons Bakke, Thisted

Offentliggjort: 29. juni 2023

Høring: 29. juni - 13. juli 2023

Vedtaget

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-2033 Genbrugscenter og omlastestation ved Flintborgvej, Thisted

Offentliggørelse: 2. juni 2023

Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse

Vedtaget

Lokalplan 1-051 Genbrugscenter og omlastestation ved Flintborgvej, Thisted

Offentliggørelse: 2. juni 2023

Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse

 

Forslag

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2023 Udvidelse af Lokalcenter Østerbakken

Offentliggørelse: 3. april 2023

Høring: 3. april 2023 - 29. maj 2023

Forslag

Lokalplan 1-049 Butik og erhverv på Østerbakken 56-64, Thisted

Offentliggørelse: 3. april 2023

Høring: 3. april 2023 - 29. maj 2023

Debat

Debatoplæg for Udvidelse af Nr. Vorupør bymidte

Offentliggørelse: 27. april 2023

Høring: 27. april - 11. maj 2023

Forslag

Lokalplan 1-047 Erhverv og Udvalgsbutikker ved Leopardvej og Østerbakken, Thisted

Offentliggørelse: 20. marts 2023

Høring: 20. marts 2023 - 17. april 2023

 

Vedtaget

Lokalplan 40-001 Krik Strandpark, Cold Hawaii Inland

Offentliggørelse: 31. marts 2023

Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse

Forslag

Lokalplan 1-051 Genbrugscenter og omlastestation ved Flintborgvej, Thisted

Offentliggørelse: 17. februar 2023

Høring: 17. februar 2023 - 17. marts 2023

Forslag

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-2033 Genbrugscenter og omlastestation ved Flintborgvej, Thisted

Offentliggørelse: 17. februar 2023

Høring: 17. februar - 17. marts 2023

Vedtaget

Lokalplan 8-009 Boligområde ved Michel Vester og Vangvej, Klitmøller

Offentliggørelse 16. marts 2023

Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse

Vedtaget

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033, Vangvej, Klitmøller

Offentliggjort 16. marts 2023

Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse

Debat

Debatoplæg for biogasanlæg ved Elsted, Snedsted

Offentliggørelse: 2. januar 2023

Høring: 2. januar - 30. januar 2023

Debat

Debatoplæg for udvidelse af biogasanlæg ved Tovsgårdvej, Skinnerup

Offentliggørelse: 2. januar 2023

Høring: 2. januar - 30. januar 2023

Forslag

Lokalplan 40-001 Krik Strandpark

Offentliggørelse: 1. december 2022

Høring: 1. december - 1. januar 2023

 

Debat

Debatoplæg for nye områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper, Thisted

Offentliggørelse: 14. november 2022

Høring: 14. november - 28. november 2022

Vedtaget

Lokalplan 1-026 Udvidelse ag behandlerhuset Dokken, Thisted Havn

Offentliggørelse: 9. september 2022

Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse

Vedtaget

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-2033 Dokken, Thisted Havn

Offentligørelse: 9. september 2022

Retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse

Vedtaget

Debatoplæg for Udvidelse af Lokalplancenter Østerbakken, Thisted

Offentliggørelse: 1. september 2022

Høring: 1. september - 15. september 2022

Vedtaget

Lokalplan 33-01 Erhverv, Thorsted

Offentliggørelse: 1. juli 2022

Retligklagefrist: 4 uger efter offentliggørelse

vedtaget

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 Erhverv, Thorsted

Offentliggørelse: 1. juli 2022

retlig klagefrist: 4 uger efter offentliggørelse

Senest opdateret 04-09-2023

Plan

Kontakt
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy

Telefontider

Mandag-onsdag
kl. 08.00-10.00

Torsdag
kl. 15.00-17.00

Fredag
kl. 08.00-10.00