Takster

Forældrebetaling vedrørende børnepasning pr. 1. januar 2023

Betaling i 11 måneder, juli er betalingsfri og der udbetales ikke tilskud i juli måned (tilskud til pasning af egne børn er undtaget dette).

Der ydes søskendetilskud til det billigste pasningstilbud - der ydes ikke søskendetilskud til pasning af egne børn.

 

 Dagpleje  
 Heldags 3.034
 Deltids 2.579
 Institutioner  
 0 - 2 årige heldags 4.198
 0 - 2 årige deltids (30 timer) 3.148
 3 --> årige heldags 2.099
 3 --> årige deltids (30 timer) 1.574
Madordning i institutioner  
0 - 2 årige Inkluderet i prisen
3 --> årige* 450
Maksimal forældrebetaling til frugtordninger** 70
*) Beløbet betales i de institutioner hvor der er madordning.
**) Beløbet betales i de institutioner hvor der er frugtordning.
Taksten er pr. måned.
Juli måned er betalingsfri for alle tilbud.
 
Privat pasning (privat pasningsordning, ansat passer i hjemmet)  
0 - 2 årige heldags makstilskud* 6.827
3 --> årige heldags makstilskud* 4.674
0 - 2 årig deltids ( 30 timer) makstilskud* 5.803
3--> årig deltids ( 30 timer) makstilskud* 3.506

*) Tilskuddet er pr. måned. Der udbetales ikke tilskud for juli måned.
Der udbetales 75% af den løn som I skal betale til den private pasningsordning og ikke mere end ovenstående makstilskud. 

 
Tilskud til pasning af egne børn  
0 - 2 årige heldags* 6.258
3 --> årige heldags* 4.285
*) Tilskuddet er skattepligtig og der ydes ikke søskenderabat  

 

Se takster for SFO 2023

 

Senest opdateret 20-04-2023
Pladsanvisningen
Asylgade 30 (Borgerservice)
7700 Thisted