Kompenserende specialundervisning

I Thisted Kommune tilbyder Kommunikationscenter Thisted (KCT) kompenserende specialundervisning for voksne borgere, som oplever forskellige vanskeligheder ift. kommunikation.

Disse vanskeligheder får man undervisning i at håndtere og/eller kompensere for.

Hvem kan søge om kompenserende specialundervisning for voksne?

Du kan søge om kompenserende specialundervisning for voksne, hvis du har funktionsnedsættelse som følge af et handicap. Tilbuddet omfatter undervisning, rådgivning og/eller vejledning:

  • Talevanskeligheder f.eks. stemmeproblemer, afasi, dysartri, hæshed, vejrtrækning m.v.
  • Hørevanskeligheder f.eks. tinnitus, lydfølsomhed, høreapparatbruger m.v.
  • Erhvervet hjerneskade eller neurologisk lidelser
  • Psykisk sårbare, f.eks. angst, depression eller andre diagnoser
  • Generelle indlæringsvanskeligheder f.eks. læse-, skrive- eller koncentrationsvanskeligheder

Flere informationer

Du finder mange flere informationer på Kommunikationscenter Thisteds hjemmeside. 

Link til hjemmeside

Sådan søger du:

Indsend en ansøgning til Kommunikationscenter Thisted.

Du kan også få et ansøgningsskema tilsendt ved at ringe til os.

Når vi har modtaget en ansøgning, indkaldes du til en forsamtale. På baggrund af samtalen udarbejdes en indstilling til undervisning og en en individuel undervisningsplan, der danner grundlag for undervisningen.

Senest opdateret 07-03-2023

Kontaktinfo

Kommunikationscenter Thisted
Kr. Kolds Gade 3
7700 Thisted

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted