Unge kan få vejledning om uddannelse hos Ungdommens Uddannelsesvejledning i Thy (UU Thy)

Kommunalt måltal for overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse

I forbindelse med indsatsen for unge under 25 år, skal den enkelte kommune årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasses elever. Måltallene skal ved fastsættelse ligeledes fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

I Thisted Kommune er det besluttet, at de samlede måltal for søgningen til:
Ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse i 2020 fastsættes til 92%
De gymnasiale uddannelser til EUD fastsættes til at fordele sig på 64% og til de gymnasiale uddannelser til 28% til EUD.


Gå til Ungdommens Uddannelsesvejlednings hjemmeside

Senest opdateret 08-03-2023

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted