Uddannelse af personale

Her kan du se blandt andet hvilke uddannelser uddannelsesenheden medvirker til.

Alle social-og sundhedselever er tilkoblet Thisted Kommunes digitale elevhåndteringssystem EduAdm.

Social- og Seniorsekretariatet medvirker ved uddannelse og ansættelse af:

  • Social- og sundhedshjælperelever
  • Social- og sundhedsassistentelever
  • (Evt. ansat i grundforløb inden hovedforløbet til de 2 uddannelsesretninger)

Social- og Seniorsekretariatet medvirker ved uddannelse som klinikværter for:

  • Sygeplejestuderende i følgende semestre: 2-3-4-6

Thisted Kommune uddanner og ansætter årligt:

  • Minimum 51 social- og sundhedsassistenter i et uddannelsesforløb på 2 år og 10 mdr.
  • Minimum 25 social- og sundhedshjælpere i et uddannelsesforløb på 1 år og 2 mdr.

Det betyder, at du som borger i Thisted Kommune vil møde elever indenfor social- og sundhedsuddannelserne som en del af de enkelte områdecentres medarbejderstab.

Teori og praksis

Social- og sundhedsuddannelserne er vekseluddannelser mellem skole og praktik. Derfor har eleverne inden en praktikperiode haft en skoleperiode, som giver den teoretiske baggrund for arbejdsopgaverne. Ude på de enkelte plejecentre har hver elev deres personlige praktikvejleder, som giver information og vejledning om de praktiske opgaver. Eleverne får dermed en teoretisk og praktisk vejledning, inden de kommer til at udføre opgaver ude hos den enkelte borger.

Uddannelsesenheden har opbygget en struktur med elev- og vejlederteams således, at Thisted Kommune gør uddannelsesforløbene i omsorgsuddannelserne så lærerige som mulige.

Borgerne kan også møde sygeplejestuderende i hjemmet og på områdecentrene. De sygeplejestuderende er under klinikforløbet tilknyttet en klinisk vejleder.

Bliv klogere på uddannelserne her.

Bliv SOSU-medhjælper

Gør en forskel - få job i hjemmeplejen

Senest opdateret 26-01-2023
Nina
Uddannelseskoordinator
Mobil:20 51 56 27
Lene
Elevkoordinator