Ufrivillig vandladning

Her kan du læse om Thisted Kommunes tilbud til borgere, der lider af ufrivillig vandladning.

 • Over 400.000 kvinder og mænd, både unge og ældre, har problemer med ufrivillig vandladning (urininkontinens). Heraf kan en del samtidig have problemer med at holde på afføringen.
 • Inkontinens kan være vanskeligt at tale om, og derfor har mange svært ved at søge hjælp.
 • Ufrivillig vandladning er et symptom og ikke en sygdom.
 • Der kan være flere årsager til inkontinens, og derfor er det vigtigt med en individuel udredning.
 • Det er vigtigt at få afklaret, hvilken form for ufrivillig vandladning, det drejer sig om. 
 • Op mod 70% af inkontinente kan få afhjulpet deres problem helt eller delvist, og dermed få en bedre livskvalitet.
 • Nogle former for inkontinens kan bedres ved simple tiltag/ændringer eller ved bækkenbundstræning.
 • Vent ikke med at søge hjælp hos din egen læge eller hos kontinenssygeplejersken. Jo før problemet klarlægges, jo lettere er det at gøre noget ved.

En individuel samtale og vejledning af uddannet kontinenssygeplejerske under fuld diskretion.

 • At udrede og identificere hvilken inkontinens du lider af.
 • Ved samtale at afdække hvilke forhold, der påvirker din inkontinens.
 • At vejlede dig i, hvordan du selv kan mindske eller måske helbrede din inkontinens.
 • At klarlægge i samarbejde med din læge, hvordan du hjælpes videre, hvis en yderligere udredning er nødvendig.
 • At visitere og give individuel rådgivning omkring hjælpemidler, hvis det er nødvendigt.
 • Du har problemer med pludselig vandladningstrang.
 • Du har svært ved at nå på toilettet.
 • Du drypper ved fysisk aktivitet, fx hoste, nys eller blot når du rejser dig.
 • Du har hyppige urinvejsinfektioner eller irritationer i underlivet.
 • Du har behov for mere end 2 toiletbesøg om natten.
 • Ifølge lov om Social Service §112 kan der ansøges om bevilling af hjælpemidler.
 • Det er en forudsætning, at du er blevet udredt for dit vandladningsproblem af Thisted Kommunes kontinenssygeplejerske og din læge.
 • Du skal aktivt, i den udstrækning du formår, medvirke til at afprøve tiltag som eventuelt kan minimere eller helt fjerne dit vandladningsproblem.
 • Du skal have et varigt behov for et hjælpemiddel, og samtidig skal dit inkontinensproblem være i en sådan grad, at det dagligt påvirker dig.
 • Der kan ikke bevilges hjælpemidler til midlertidigt brug.
 • Hvis du ønsker hjælp til dit inkontinensproblem, vil udredningen foregå i dit eget hjem med samtaler og afdækning af væske- og vandladningsmønstre. Dette vil ske i samarbejde med din læge.
 • Råd og vejledning i tiltag, som kan helbrede/afhjælpe din inkontinens.
 • Vejledning omkring inkontinenshjælpemidler
 • Det er oftest ikke nødvendigt at drikke mere end halvanden liter væske i døgnet.
 • Drik ikke over to liter væske i døgnet.
 • Drik to tredjedele af den samlede døgnvæske inden klokken 16.00.
 • Gå på toilettet cirka hver tredje-fjerde time.
 • Lad være med at undertrykke signaler fra blæren om, at du trænger til at komme på toilettet.
 • Sid behageligt på toilettet med støtte under fødderne, i en afslappet stilling, således at du ikke presser.
 • Undgå træg mave med sund og fiberrig kost, og sørg for at motionere dagligt.
 • Vær opmærksom på, at nogle former for sygdomme kan give vandladningsproblemer.
 • Træn din bækkenbund rutinemæssigt ved at lave knibeøvelser (som at holde på en prut), og husk at gøre det før du nyser, hoster eller løfter noget tungt.

Lene Nielsen
Visitation og Hjælpemiddeldepot

Email: lnie@thisted.dk
Telefon 99 17 19 10

Telefontid:
Mandag - onsdag kl. 8.00-13.00
Torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-13.00

Senest opdateret 26-01-2023

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted

Telefontider

Mandag - fredag   
08.00 - 13.00

Administrativ sagsbehandler
Mandag - fredag
08.00 - 09.00

Kontinenssygeplejerske
Tirsdag og torsdag
08.00 - 09.00