Tilsyn med socialområdet

Læs mere om de forskellige typer tilsyn her.

For at sikre kvaliteten på de sociale tilbud i Thisted Kommune føres flere tilsyn:

  • Socialtilsyn ved Socialtilsyn Nord. Tilsynene udføres minimum én gang årligt. Tilsynene drejer sig om at sikre, at borgere i sociale tilbud får en indsats, som stemmer overens med formålet efter Serviceloven. 
  • Kommunale tilsyn ved Handicap og Socialpsykiatri. Tilsynene udføres én gang årligt med de sociale tilbud, som ikke er under tilsyn af Socialtilsyn Nord. Tilsynene drejer sig om at skabe et øjebliksbillede over tilbuddets situation som et redskab i den videre udvikling af tilbuddet, samt området som helhed. 
  • Sundhedsfaglige tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen udpeger hvert år enkelte sociale tilbud, som de udfører tilsyn på. Tilsynene handler om at sikre, at patientsikkerheden er i orden, og forebygge fejl gennem læring.

Socialtilsyn ved Socialtilsyn Nord

Nedenstående link fører dig ind på Tilbudsportalen. Vælg 'Tilsyn' i menuen til venstre.

Bjergbo Hus A og Platanvej
Bjergbo Hus B, C, D
Boenheden Højtoftevej 50
Bofællesskab Aspevej
Bofællesskab Auktionsvej
Bofællesskab Drengshøj
Bofællesskab Drengshøj Hus 3
Bofællesskab Grønningen
Bofællesskab Højtoftevej 64
Bofællesskab Mågevej
Bofællesskab Søskrænten
Bofællesskab Søskrænten - Aflastning
Bostedet Algade
Dragskilde
Kumlhøj Botræningen
Kumlhøj Planeten
Møllehuset
Møllehuset Fjordgruppen
Rusmiddelcentret

Handicap og Socialpsykiatri visiterer også borgere til relevante private tilbud i kommunen. Du har mulighed for at se private tilbuds tilsynsrapporter foretaget af Socialtilsyn Nord på Tilbudsportalen.

Kommunale tilsyn ved Handicap og Socialpsykiatri

2022

Der er ikke foretaget kommunale tilsyn på nogen tilbud i  Handicap og Socialpsykiatri i 2022, da forvaltningen har været i gang med at udarbejde en ny tilsynsmodel. Tilsynene genoptages i 2023. 

Sundhedsfaglige tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed

2023

Bostedet Algade
Bofællesskab Auktionsvej

2022

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke foretaget tilsyn på nogen tilbud i Handicap og Socialpsykiatri i 2022.

2021

Bofællesskab Højtoftevej 64
Bofællesskab Søskrænten, maj måned
Bofællesskab Søskrænten, juli måned

2020

Bofællesskab Søskrænten

Senest opdateret 24-02-2023
Handicap og Socialpsykiatri
Asylgade 30, 7700 Thisted