Specialtandplejen


Specialtandplejen er et tilbud til borgere uanset alder, som på grund af sindslidelse, psykisk udviklingshæmning m.m. ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og unge tandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen

Thisted Kommunale Tandpleje administrerer kommunens tilbud om specialtandpleje.

 

For at kunne blive behandlet i Specialtandplejen skal patienten først visiteres af en fagperson, der har jævnlig kontakt med den pågældende og har kendskab til dennes funktionsnedsættelse. Denne fagperson (læge, tandlæge, plejeperson m.fl. ) skal udfylde de 4 første sider i henvisningsskemaet som findes her

OBS: Skemaet skal udfyldes digitalt og sendes i sikker mail til tandplejen

Her vurderes henvisningen, godkendes og videresendes til Specialtandplejen i Viborg.

Specialtandplejen varetages af Region Midtjylland, og behandlingerne udføres på Regionshospitalet i Viborg, Afd. for regional specialtandpleje, Søndersøparken 14, 8800 Viborg. Tlf. 78446700

Egenbetaling 

Egenbetalingen udgør 2130,- kr. årligt (2023). Beløbet er fordelt over året i rater. Hvis det er en enkelt behandling evt. i narkose, opkræves beløbet på én gang.

Transport

Der gives ikke tilskud til transportudgifter.

Kontakt

Tlf. 9917 2885

Telefontid mandag-fredag
kl. 8.00 – 9.00 og kl. 13.00 – 14.00


Ved behov for nødbehandling i ferien henvises til private tandlæger på hverdage.
I weekender kontaktes Tandpinevagten

Vores klinikker

Østre Skoles Tandklinik
Kronborgvej 26
7700 Thisted

Tingstrup Skoles Tandklinik
Thorstedvej 23
7700 Thisted

Snedsted Skoles Tandklinik
Hovedgaden 5
7752 Snedsted

 

Tandplejens kontor

Østre Skoles Tandklinik
Kronborgvej 26
7700 Thisted
tand@thisted.dk
Tlf. 99172881
OBS: Ingen tidsbestilling/ændring af tid på dette nr.