Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Du kan få tilskud til frivilligt socialt arbejde, hvis det frivillige arbejde bliver udført af en frivillighedsorganisation eller en forening, som har en bestyrelse, et regnskab og på tilstrækkelig faglig baggrund kan garantere for kvaliteten af arbejdet.

Retningslinjer for behandling af ansøgninger

Økonomisk støtte kan i princippet søges til alle områder indenfor frivillighedsarbejdet på det sociale område. Social- og Seniorudvalget har vedtaget retningslinjer for behandling af ansøgninger, som kan ses her.

Hvor stor er ansøgningspuljen?

Ansøgningspuljen til hele året er på godt 2 mio. kr., hvoraf der er indgået forhåndsreservationsaftaler med nogle enkelte foreninger/organisationer.

Hvornår kan du søge?

Der er tre ansøgningsrunder om året.

  • 1. ansøgningsrunde: Efter forudgående annoncering i oktober måned på Thisted Kommunes hjemmeside tages der i december stilling til uddeling af cirka 2/3 af Thisted Kommunes budgetbeløb til frivilligt socialt arbejde. Ansøgninger modtaget senest mandag den 1. november kl. 23.59 tages med i denne vurdering. Ved denne fremgangsmåde sikres det, at frivillige organisationer, som har udgifter, der har karakter af egentlig drift, forud for budgetåret kender det økonomiske grundlag for det kommende års drift, eksempelvis til dækning af lokaleudgifter og lønninger. Bevilgede beløb overføres først i januar måned, så de automatisk indgår i foreningernes regnskabsår.

  • 2. ansøgningsrunde: Efter forudgående annoncering på Thisted Kommunes hjemmeside i februar måned tages der marts/april stilling til uddeling af en del af det resterende budgetbeløb. Ansøgninger modtaget før den 1. marts medtages i denne vurdering. 

  • 3. ansøgningsrunde: Efter forudgående annoncering på Thisted Kommunes hjemmeside i juni måned tages der september  stilling til uddeling af den sidste del af budgetbeløbet. Ansøgninger modtaget før den 1. august medtages i denne vurdering.

Ansøgninger fra nystartede foreninger og nye væsentlige tiltag vil – uanset ovenstående ansøgningsfrister – løbende blive forelagt Social- og Seniorudvalget til afgørelse.

Hvordan søger du?

Du søger ved at trykke linket i selvbetjeningskassen.

Vær opmærksom på

  • at ansøgningsskemaet, som har været anvendt tidligere år, derfor ikke vil kunne anvendes til at søge tilskud
  • at fysisk afleverede ansøgningsskemaer og bilag eller fremsendt på mail derfor heller ikke modtages

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde kræver, at I som forening har et cvr.nr. med tilhørende NEM-konto jf. lov om offentlige betalinger m.v. samt et NEM-ID nøglekort med tilhørende digital postkasse. Du kan hente hjælp på hjemmesiden hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde til at få dette gjort, se følgende link: Sådan registrerer I jeres forening med cvr.nr. og NEM-konto

Specielt i forhold til hovedorganisationer, som søger på vegne af en lokalforening

Lovgivningen foreskriver, at bevilgede tilskud udbetales til foreningens cvr.nr., hvilket bevirker, at nogle enkelte lokalforeninger uden selvstændigt cvr.nr. får hovedorganisationen til at ansøge på deres vegne, således hovedorganisationen kan udbetale det bevilgede tilskud til lokalforeningen.

I sådanne tilfælde skal følgende fremgå under ansøgningens respektive spørgsmål:

  • lokalforeningens budget- og regnskabsmateriale, ikke hovedorganisationens
  • lokalforeningens aktivitet, ikke hovedorganisationens
  • hvordan lokalforeningens frivillige bidrager til aktiviteten, ikke hvordan hovedorganisationens frivillige gør det
  • hvordan lokalforeningen gør opmærksom på aktiviteten over for brugere og samarbejdspartnere, ikke hvordan hovedorganisationen gør det

Krav om regnskab og evaluering

Der skal aflægges regnskab og evaluering for de tildelte midler. Hvis hele tilskuddet ikke bruges, kan resterende midler overføres til næste år, hvis de anvendes til samme formål som oprindeligt ansøgt om. For midler tildelt i tilskudsåret 2022 sker dette også online og fristen herfor er 30. april 2023. Følgende link skal anvendes ved aflæggelse af regnskab og evaluering: Regnskab og evaluering

Kommunen vil senest 1 måned før fristens udløb sende påmindelse ud til dem, som har modtaget tilskud.

Kontaktperson

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte:
Michelle Strandskov Jacobsen
Udviklingskonsulent i Social- og Seniorsekretariatet
Tlf. 23 28 58 96

Kontaktinfo

Social- Sundhed- og Kulturforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
Opdateret 28-09-2022